Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-13

Analys: Vad är långsiktig ränta?

wysiwyg_image

Riksbanken har utlovat en snar räntehöjning. Det är dock en obetydlig förändring. Den långsiktiga räntan borde nämligen ligga långt över dagens nivå.  

Det enda vi kan vara säkra på, är att ingen säkert kan säga vad den långsiktiga räntan i Sverige skall ligga på. Det beror på, dels att historiken inte uppvisar någon tydlig normalnivå, dels att Sverige haft reglerade räntemarknader innan 1985. Det enda vi också kan säga med säkerhet är att den aktuella räntenivån avviker extremt mycket från historiken.         

Nästan lägst i världen

Den ränta som är viktigast för aktieplacerare är den tioåriga räntan på statsobligationer. Den är oftast startpunkten i de olika värderingsmodeller som används. Här ligger Sverige på plats nummer fyra nerifrån med 0,4 procent. Lägre ligger bara Schweiz på minus 0,1 procent, Japan på noll och Tyskland på 0,2 procent. Inflationstakten i Sverige ligger emellertid på det globala industriella snittet kring 2 procent, varför vår realränta är extremt låg. Det skiljer oss från flera av de övriga lågränteländerna.  

Extrema svängningar

Granskar vi den svenska historiken kan konstateras att vi haft en tioårsränta som gått från drygt 4 procent i början av 60-talet, till drygt 13 procent 1985, varefter den gått ner i ett sträck till dagens nivå. Genomsnittet för de senaste 50 åren ligger på drygt 7 procent, med en inflation på i genomsnitt 4,5 procent. Den reala räntan har alltså varit 2,5 procent. Applicerat på dagens inflationstakt kring 2 procent borde vår långsiktiga ränta alltså vara mellan 4 och 5 procent. Ändrar vi genomsnittet till att omfatta 30 år, blir genomsnittsräntan 5,1 procent, inflationen 2,1 och realräntan således 3,0 procent. Även då håller slutsatsen om att räntan i dagsläget borde ligga kring 4-5 procent.    

Kortare genomsnitt lägre

Analysproblemet ökar ju kortare historiska perioder vi mäter på. De senaste 20 åren har räntan varit i genomsnitt 3,0 procent, med en inflationstakt på 1,1 procent och således en realränta bara 2 procent. Då skulle normalräntan idag vara kring 4 procent. Minskar vi genomsnittet till tio år blir räntenivån 1,8 procent och realräntan bara 1,0 procent, medan ett femårssnitt ger en ränta på 0,9 procent, vilket motsvarar inflationen och realränta blir följaktligen noll.

Och slutsatsen..?

Det enda jag är säker på att de senaste fem årens utveckling inte är hållbar, troligen inte heller de senaste tio. Jämfört med tioårsräntan tyder det mesta på att vi behöver en realränta kring 2 procent för att ha någorlunda balans mellan sparande och utlåning i ekonomin. Emellertid framstår samtidigt Riksbankens inflationsmål kring 2 procent, för högt satt. Det rimliga målet (och här är historiken stabil) ligger på 1-1,4 procent beroende på mätmetod. Med detta som långsiktig utgångspunkt skulle alltså den långsiktiga tioårsräntan i svensk ekonomi vara 3-3,5 procent. Frågan är hur mycket av detta som börplacerarna väger in i värderingen idag?            

För grafik se bifogad PDF   

Författare Peter Malmqvist