Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-29

Analys: Vandring på slak lina

wysiwyg_image

Starten på rapportperioden har inte rivit några applåder. Bolagen som ökat vinsten är visserligen några fler, än de som minskat den, men de tre tidigare kvartalen har startat bättre. 

När elva storbolag på NASDAQ Stockholm lämnat rapport, kan konstateras att sex av bolagen visar vinstökningar och att den summerar sig till drygt 300 procent. Procentsatsen låter fantastisk, men är helt och hållet beroende av Ericsson. Tar vi bort dem och bolaget i botten (Telia) stannar vinstuppgången på 7 procent, vilket är i underkant av analytikernas förväntningar för samtliga storbolag, på 12-13 procent. Eftersom medianvärdet stannar på 3 procent, tvingas vi konstatera att rapportperioden startat aningen vingligt.

Missar prognos

Dessutom kan konstateras att sex av de elva bolagen landade under analytikernas prognoser enligt SME-Infront och att den summerade vinsten hittills landat 2,2 procent under prognos. Även medianvärdet blir negativt, med 2,6 procent. Vi får mäta bolagens försäljningsutveckling, för att hitta genomgående positiva trender. Här är tillväxten mot föregående år 2,1 procent, med en mediantillväxt på 5,0 procent och tre fjärdedelar av bolagen ökade omsättningen. Utfallet mot prognos låg också på plus, med 1,5 procent.

Och slutsatsen...?

Den är att det är för tidigt att dra någon slutsats, men att starten på rapportperioden onekligen varit lite darrig. Mycket kan hända, men att vi skulle summera samma goda utveckling som under de tre senaste kvartalen, det framstår inte som huvudscenariot.     

 

Författare Peter Malmqvist