Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-21

Analys: Varning för konjunkturen

wysiwyg_image

Europa är tveklöst på väg in i en lågkonjunktur, medan USA fortfarande visar en positiv trend. Dessvärre visar även Kina svaghetstecken. Risken på börsen växer.

Egentligen är det inte konstigt att de europeiska konjunkturkurvorna pekar neråt. Det överraskande är sluttningen. På några månader har trenden vänt ner och det gäller alla Europas större länder. 

Tyskland har tvärvänt

Mest oroande är Tyskland. Landet har de lägsta räntorna inom Eurozonen och borde ha alla förutsättningar för fortsatt konjunkturuppgång. Ändå har den tyska tillväxten vänt ner synnerligen abrupt. Det beror troligen på två faktorer. Den första är ”Dieselgate”, alltså Volkswagens försök att lura testerna för dieselavgaser, som upptäcktes i USA. Detta har fått bilindustrins storbilstillverkning, att gå från tvåliters dieselmotorer till motsvarande bensinmotorer, toppade med en elmotor. Dessvärre går inte detta att göra snabbt, med påföljd att även bilförsäljningen snabbt stoppat upp och Tyskland är extremt beroende av sin bilsektor. Problemet syns emellertid i alla större länder, utom USA, där faktiskt bilförsäljningen återhämtat sig de senaste månaderna.

Brexit en katastrof

Ovanpå det har Brexit utvecklats till en rysare, inte minst för tyskarna. Fortfarande, med bara några dagar kvar till dess att Storbritannien skall lämna EU, har det brittiska parlamentet inte kunnat enas om hur detta skall gå till. De brittiska tillväxtkurvorna har därför varit på väg ner sedan omröstningen 2016 och det finns inget som tyder på en snar vändning. Även detta påverkar Tyskland, som mer än de andra stora länderna i Europa, har stor export till Storbritannien.

Italiens misstag

Därtill har Italien återigen tagit ledartröjan i tillväxtligans botten. För ett år sedan låg de i topp, möjligen inte av tillväxtligan, men bland de länder som förbättrade tillväxten snabbast. Det har nu vänt. De två missnöjespartier som bildar regering tog för ett halvår sedan strid med EU kring storleken på ett acceptabelt budgetunderskott. Då sålde många placerare sina italienska statsobligationer, med påföljd att den tioåriga statsobligationsräntan plötsligt pendlade mellan 3 och 4 procent. Därefter försvann tillväxten och Italien måste nu återigen försöka få tillbaka placerarnas förtroende och kämpa ner räntan. Detta går, men inte snabbt, varför den italienska ekonomin kommer att fortsätta vara ett sänke i Europa det närmaste året. 

USA trotsar trenden

Däremot är tillväxten i USA fortsatt stark. BNP-tillväxten har varit stigande i över ett år och ligger nu på mycket goda 3 procent, vilket är tvärtemot Europa. Tacka den amerikanska presidenten för det. Skattereformen för ett år sedan, som sänkte företagens skatter från 35 till 21 procent, har fått fart på konjunkturen. Denna engångsökning av vinsterna delades nämligen, till stor del ut till aktieägarna, vilket i sin tur fick fart på konsumtionen. Dessvärre har myntet en baksida. Det federala budgetunderskottet har förvärrats från 2 procent av BNP till ungefär 4 procent. Det är inflationsdrivande, även om raset i oljepris just nu maskerar detta. En stark ekonomi tillsammans med ett ökande budgetunderskott kommer därför på sikt att driva upp räntorna, men just nu är det inte placerarnas förväntningar, men inom ett år kommer de tillbaka. Tro mig.

Kina ett orosmoment

Slutligen har Kina gått från tillväxtmotor till orosmoment. Det syns särskilt i bilförsäljningen, som gått ner i källaren, men även i en rad andra kurvor, om än inte särskilt markant. Även om den amerikanske presidenten just nu skickar signaler om positiva förhandlingar med Kina, säger han samtidigt att de nuvarande tullarna kommer att finnas kvar under lång tid framöver, fram till dess att den amerikanska regeringen kunnat konstatera att Kina också följer de nya kraven. Det ser alltså fortsatt mörkt ut för den kinesiska ekonomin under åtminstone resten av året. 

Och slutsatsen..?

För ett år sedan såg allt bra ut. Tillväxtkurvorna i alla större länder utom Storbritannien klättrade uppåt. Räntan var fortsatt låg och även om mullret från ett amerikanskt handelskrig med Kina hördes i horisonten, så var det inget som påverkade utvecklingen. Nu är allt annorlunda, med undantag för USA. Det enda positiva med detta är att de förväntningar som fanns på stigande räntor har försvunnit. Just nu är detta vad placerarna vill höra och tar till sig. Därför håller sig börserna på goda nivåer. Det finns dock anledning att varna för konjunkturen. I Europa ser den nämligen riktigt dålig ut.  

Författare Peter Malmqvist