Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-28

Analys VBG Group: Högre resultat trots temporär marginalpress

Detta är en betald analys på uppdrag av VBG Group utförd av Analysguiden

Omsättning +23% under Q2
Den geografiskt och produktmässigt breda industrigruppen VBG Groups omsättning ökade 23% under Q2 varav 10% organiskt exklusive valutaeffekter. Det kan jämföras med 28% respektive 17% under Q1. Störst ökning skedde i Nord- och Sydamerika som tillsammans står för nästan hälften av försäljningen. Alla världsdelar ökade. Även orderingången ökade men liksom faktureringen i en långsammare takt än Q1. Orderingången steg 14% under första halvåret. Vinsten per aktie ökade 8% och uppgår nu till 14,20 kr de senaste 12 månaderna. Både omsättning och resultat (12m) är de högsta i bolagets historia. Däremot ligger vinstmarginalen en bit från tidigare toppar och lägre än bolagets mål.

Fem saker som talar för ökade marginaler
Rörelsemarginalen sjönk för fjärde kvartalet i rad. Huvudförklaringen är att materialpriser som exempelvis stål och kostnader för transporter och energi har ökat mer än förväntat och att VBG Groups egna prishöjningar får effekt med viss eftersläpning. Leveransstörningar har även krävt mer resurser för att i största möjliga mån hålla leveranslöften mot kund. EBITA-marginalen var 12,9% under Q2 (14,9% Q2-21).

Analysguiden bedömer att marginaltrenden kommer vända uppåt i slutet av 2022 och definitivt 2023. Det som talar för detta är bland annat:

  • Genomförda prishöjningar får effekt med viss eftersläpning.
  • De extremt stora prisökningarna på insatsmaterial har planat ut eller vänt ner
  • Strukturåtgärder har genomförts i största divisionen
  • Starka marknadsandelar i respektive nisch med historiskt bra ”track-record” avseende marginaler
  • Styrelsen höjde i februari 2022 marginalmålet

Bra vinstutveckling förväntas 2022 & 2023
Vinsten bör kunna öka organiskt 2022 och 2023. Dessutom har bolaget en stark balansräkning och en uttalad ambition som möjliggör att väsentligt öka förvärvstakten jämfört med de senaste åren. Analysguiden inkluderar inga nya förvärv i prognosen för 2022 men ett bidrag med drygt 3 kr i vinst/aktie 2023.

Aktien värderas med en stor rabatt mot bolag med liknande långsiktig tillväxt och lönsamhet. EV/EBIT på 7,5 är även lågt i förhållande till hur VBG Group brukar värderas. EV/EBIT på 10 motsvarar en riktkurs på 175 kr (oförändrad jämfört med maj). Börjar bolaget närma sig referensernas värdering blir nivån klart högre.

Författare Analysguiden