Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-01

Analys VBG Group: Orderingång ökar och marginal vänder uppåt

Detta är en betald analys på uppdrag av VBG Group utförd av Analysguiden

Orderingång +48%
VBG Groups orderingång steg hela 48% under 2022 samtidigt som omsättningen steg 27% varav 13% organiskt. Noterbart är att orderingångsökningen jämfört med förra året tilltog under andra halvåret och Q4 var rekordstarkt. Bolaget går således in i 2023 med ökad orderstock och momentum i försäljningen.

Orderingång och omsättning påverkas starkt av gynnsamma valutakurser och genomförda prishöjningar men även underliggande tillväxt är god. Starkast är orderingången för klimatsystem till bussar som hade en svacka under pandemin. Framöver bör detta område kunna gynnas av de offentliga stimulanser som Biden-regimen infört.

Starkt resultat 2022 trots vissa störningar
Resultatet 2022 blev det högsta någonsin trots störningar i leveranskedjan, ökade priser på material och energi samt viss eftersläpning i effekten av egna prishöjningar. Verksamheten i USA stördes även av de samlokaliseringar som skedde inom divisionerna Mobile Thermal Solutions och Ringfeder. Dessa strukturåtgärder lär långsiktigt bidra positivt till marginaler och konkurrenskraft.

Efter fem kvartal i rad med fallande rörelsemarginal var det glädjande med ett trendbrott. Kvartalets rörelsemarginal (EBIT) var 10,7% (Q4 2021: 7,7%). Den nytillträdde VDn Anders Erkén noterar i sin kommentar att lönsamheten stärktes kontinuerligt under senare delen av året. Analysguiden bedömer att detta fortsätter kommande kvartal tack vare minskade effekter av ovan nämnda störningar i kombination med starka marknadsandelar i respektive nisch samt historiskt bra ”track-record” avseende marginaler.

När kommer uppvärderingen?
Q4-rapporten togs emot positivt av marknaden vilket ofta är en bra indikation på relativ utveckling under kommande månader. Vinsten bör kunna öka både under 2023 och 2024. Bolagets starka balansräkning ger stabilitet och möjliggör en ökad förvärvstakt vilket tillsvidare inte inkluderas i prognostabellen till höger.

Aktien värderas fortsatt med en stor rabatt mot bolag med liknande långsiktig tillväxt och lönsamhet. Dessa har EV/EBIT på 13 och uppåt. Analysguiden höjer riktkursen till 200 kr (175 kr) vilket motsvarar EV/EBIT 10 på prognosen för 2023. Den starka orderingången och en positiv förväntan på marginalutvecklingen understödjer denna uppjustering.

Författare Analysguiden