Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-09

Analys VBG Group: Stark orderingång bådar gott inför Q4 & 2023

Detta är en betald analys på uppdrag av VBG Group utförd av Analysguiden

Orderingång +34%
VBG Group är ett av de börsbolag som har störst tyngd i Nordamerika med 45% av omsättningen hittills i år. Hög USD-kurs i kombination med stark efterfrågan gör att tillväxten är som starkast i detta geografiska område. Omsättningen är upp 31% i denna del vilket kan jämföras med 27% totalt för VBG Group, varav 14% organiskt.

Det ser även bra ut inför kommande kvartal. Total orderingång för den breda industrigruppen är ackumulerat hela 34% högre än förra året vilket kan jämföras med 21% (Q1) och 14% (Q1+Q2). Efterfrågan är generellt sett god och det ser ut som att det område som påverkats mest under pandemin, klimatsystem till bussar, nu ser ut att lyfta. Bolaget har samordnat produktionen i USA och står väl rustat för att möta den efterfrågan som ökar bland annat med hjälp av offentliga bidrag för att stimulera övergången till en klimatsmart kollektivtrafik.

Rörelsemarginalen kan vända upp under Q4
Rörelsemarginalen sjönk under Q3 för femte kvartalet i rad. Huvudförklaringen är att materialpriser som exempelvis stål och kostnader för transporter och energi har ökat mer än förväntat och att VBG Groups egna prishöjningar på totalen får effekt med 6 - 9 månaders eftersläpning. EBITA-marginalen var 10,2% under Q3 (13,9% Q3-21).

Analysguiden bedömde i uppdateringen efter Q2 att marginaltrenden på rullande-12 månader kommer vända uppåt i slutet av 2022 och definitivt 2023. Bedömning och logik kvarstår:

  • Genomförda prishöjningar får effekt med viss eftersläpning.
  • De extremt stora prisökningarna på insatsmaterial har planat ut eller vänt ner
  • Strukturåtgärder har genomförts i största divisionen Mobile Climate Control (MCC) och vändningen kommer stöttas av god efterfrågan.
  • Starka marknadsandelar i respektive nisch med historiskt bra ”track-record” avseende marginaler.

Högre resultat Q4 och 2023
Vinsten bör kunna öka både under Q4 och 2023. Dessutom har bolaget en stark balansräkning och en uttalad ambition som möjliggör att väsentligt öka förvärvstakten jämfört med de senaste åren. Ytterligare förvärv ingår tills vidare inte i prognosen för 2023.

Aktien värderas fortsatt med en stor rabatt mot bolag med liknande långsiktig tillväxt och lönsamhet. EV/EBIT på 7,4 är även lågt i förhållande till hur VBG Group brukar värderas. Riktkursen behålls oförändrad på 175 kr.

Författare Analysguiden