Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-04

Analys VBG Group: Vinstprognos skruvas upp

Detta är en betald analys på uppdrag av VBG Group utförd av Analysguiden

Året har börjat starkt
Orderingången ökade med 27% under Q1 varav cirka 18% organiskt exklusive valutaeffekter. Den starka starten föranleder att Analysguidens vinstprognos för 2023 kan justeras upp.

Orderingång och omsättning ökar nu mest i affärsområdet Mobile Thermal Solutions (MTS) med dess klimatsystem till bussar och off-road-fordon. Området står för 51% av VBG Group och har 77% av omsättningen i Nordamerika. Efterfrågan inom bussegmentet gynnas av offentliga stimulanspaket i kombination med en återhämtning från pandemisvackan. Den andra hälften av MTS, Off-road, fortsätter gå starkt. Generellt är omställningen mot högre andel leveranser till elektrifierade fordon positiv.

Rörelsemarginalen ökar och mer är att vänta
VBG Group har totalt sett en stor bredd avseende produkt, kund och geografi. Det bidrar till stabilitet över tid men även att allt inte går lika bra och att det periodvis krävs strukturåtgärder. Exempel på detta är att bolaget under senaste året har samordnat produktionen inom bussverksamheten och även inom divisionen Ringfeder Power Transmission. Det sistnämnda för att uppnå synergier efter förvärvet av Carlyle Johnson Machine som skedde december 2021. Marginalen i bussverksamheten har vänt upp samtidigt som ytterligare förbättringar bör kunna komma successivt. Ringfeder Power Transmission hade relativt låg produktionseffektivitet under Q1 och med en sjunkande marginal. Strukturåtgärderna skapar förutsättningar att långsiktigt nå VBG Groups marginalmål som ligger 2,6% högre än utfallet de senaste 12 månaderna.

Total EBITA-marginal ökade till 14,5% under Q1 (14,2% Q1-22) där området Truck & Trailer Equipment sticker ut positivt med höga 23,1%.

Fortsatt en stor värderingsrabatt
VBG Group värderas fortsatt med stor rabatt jämfört med andra långsiktigt lönsamma industribolag. EV/EBIT -23 ligger på 7,7 vilket kan jämföras med 19 för referensgruppen och 16 för Beijer Alma som är det mest jämförbara bolaget på börsen. Värderingen är även lägre än hur bolaget historiskt har värderats. Viktiga förklaringar kan vara att varken den senaste starka rapporten eller bolagets successivt ökade bredd har uppmärksammats fullt ut.

Riktkursen höjs till 226 kr (200 kr) baserat på höjd vinstprognos för 2023 och 2024.

Författare Analysguiden