Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Analys VibroSense: Instrument för tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Vibrosense Dynamics utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

VibroSense genomför en företrädesemission för att öka satsningen på de stora områdena diabetes- och cancervård. Vi bedömer att en bra potential till ökad tillväxt och ett förväntat intressant nyhetsflöde ger stöd till emissionen.  

VibroSense har utvecklat en metod för att mäta vibrationskänslighet i händer och fötter. Det ger möjlighet att indirekt upptäcka tecken på skador på det perifera nervsystemet. Jämfört med befintliga tekniker mäter bolagets instrument känsligheten över flera relevanta frekvenser. Syftet är att öka träffsäkerheten och därmed upptäcka nervskador i ett tidigt skede.

Ändrat fokus

Hittills har försäljning av bolagets instrument framför allt rört diagnostik och forskning kring arbetsmiljöskador. Framöver avser bolaget att lägga fokus på diabetes och cancervård, där perifera nervskador är en vanlig komplikation. Genomförda studier i diabetespatienter tyder på att bolagets teknologi kan upptäcka nervskador i ett tidigare skede än konventionella metoder.

Marknadsgodkännande

Ytterligare studier pågår för att stärka klinisk evidens i diabetes och cancerbehandling. Under 2018 erhöll den nya instrumentversionen VibroSense Meter II, för mätning av känsel i såväl händer och fötter, marknadsgodkännande i Europa vilket stärker förutsättningar att adressera dessa områden.

Vill växa i Europa

Planen är att de närmaste åren kunna adressera marknader i nordvästra Europa som utgör en potential på över 35 000 kliniker enligt bolagets bedömning. Även om det finns konkurrens talar det för lovande tillväxtutsikter. Ledningen bedömer att det finns ett bra intresse för den nya instrumentversionen och ett potentiellt ökat orderinflöde kan ge ett stödjande nyhetsflöde på kort sikt. Därtill kan kliniska resultat som väntas under hösten ge ytterligare vägledning om möjligheterna inom det stora området diabetes.

Genomför emission

Bolaget genomför för närvarande en företrädesemission om cirka 23 MSEK för att göra marknadssatsningar, stärka organisation och bedriva kliniska studier.

Motiverat värde

Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde på 9,6 kronor per aktie efter genomförd emission, 37 procent över teckningskursen om sju kronor. Vi bedömer att det finns potential till höjning av motiverat värde när klinisk evidens kan stärkas.

Författare Niklas Elmhammer