Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-03

Analys VibroSense: Studie kan stärka nerver

Detta är en betald analys på uppdrag av Vibrosense Dynamics utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

VibroSense har rapporterat om ökad efterfrågan från företagshälsovård. Resultat från en jämförande studie i diabetes ska presenteras på en internationell konferens inom kort. Det kan stärka förutsättningarna att adressera en stor marknad.       

VibroSense har under våren och sommaren rapporterat lovande tecken från kommersiella aktiviteter. Framför allt förefaller intresset från företagshälsovården ha tilltagit efter att exempelvis Arbetsmiljöverket har aviserat ökade kontroller för efterlevnaden av myndighetens krav gällande åtgärder för att reducera vibrationsskador inom riskyrken. För VibroSense har detta medfört en ökad efterfrågan från befintliga kunder, bland annat har en avsiktsförklaring om 24 VibroSense Meter II tecknats med företagshälsokoncernen Avonova Human Capital. VibroSense har även inlett ett samarbete med Lübecks Universitetssjukhus för att utvärdera VibroSense Meter II i en studie rörande förebyggande av vibrationsskador. Affären är liten men kan ge bolaget ett första brofäste på den viktiga tyska marknaden.

Vi bedömer att de största potentiella marknaderna för VibroSense ligger inom diabetes och cancervård där perifera nervskador är en vanlig komplikation. Här fortsätter bolaget att bygga klinisk evidens. Under september ska resultat från en studie där Multifrekvens Vibrametri med VibroSense Meter jämförts med nervledningsundersökningar för att upptäcka nervskador hos patienter med typ 1-diabetes presenteras på diabeteskonferensen EASD. Bolaget har redan kommunicerat att de övergripande resultaten visar att bolagets teknologi ger likvärdiga mätresultat som den gyllene standarden på området. Om de slutliga resultaten bekräftar den positiva bilden bör det ge viktig uppmärksamhet åt bolagets teknologi som ett träffsäkert och användarvänligt diagnosverktyg för att upptäcka nervskador vid diabetes.

Vi ser sammantaget förutsättningar för ett fortsatt positivt nyhetsflöde vad gäller den operativa verksamheten. Smolken i bägaren är att vårens nyemission inte blev fulltecknad. Vi har därför höjt avkastningskravet vilket medför att det motiverade värdet i vår värderingsmodell sjunker något till 8,9 kronor per aktie (tidigare 9,6).

Författare Niklas Elmhammer