Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-09

Analys: Viss optimism kring vinsterna

wysiwyg_image

Förra kvartalet gav en viss rapportbesvikelse. Det blev ungefär oförändrade vinster och något sämre än vad analytikerna väntat sig. Hur blir det under det tredje kvartalet?

Sammanställer jag vinstprognoserna enligt Infronts sammanställning för ett fyrtiotal storbolag, kan konstateras att analytikerna räknar med en viss vinstökning, kring 4-5 procent, medan försäljningen förväntas öka mer, ungefär 6-7 procent. Det är väldigt likt förväntningarna från förra kvartalet.

Känslighetsanalys stärker

Gör vi en känslighetsanalys av vinsterna, genom att räkna bort de bolag som förväntas ha bäst respektive sämst vinstutveckling, blir den justerade tillväxten något lägre, cirka 3 procent, samtidigt som medianvärdet för samtliga bolag bli ungefär 4 procent. Denna gång finns det alltså inget enskilt bolag som förväntas ha ha extremt stor inverkan på utvecklingen.

Verkstad oförändrat

Bryter vi ner utvecklingen i sektorer, är verkstadsbolagen störst. Där förväntas vinsten dala med ungefär 2 procent, men medianvärdet visar en uppgång på 3 procent, varför vi kan säga att verkstadsbolagen visar ungefär oförändrade vinster.

Bankerna ner något

Bankerna är den näst största sektorn och där förväntas vinsten minska med ungefär 3 procent, vilket också motsvarar medianvärdet. Konsumentföretagen är den tredje största sektorn. Här ser utvecklingen bra ut. Vinsten förväntas öka med hela 33 procent och den goda utvecklingen stöttas av en mediantillväxt på 14 procent.

Basindustri i botten

I botten hittar vi företag inom basindustri - skog, metaller och olja. Vinsten beräknas falla med 30 procent, vilket också stöds av medianvärdet. Därtill har vi den brokiga  IT/Telesektorn, där summavinsten beräknas öka med 13 procent, mycket tack vare en uppgång i Ericsson, men där mediantillväxten visar på minus 4 procent och alltså en mer dämpad utveckling.

Och slutsatsen..?

Slutsatsen blir att vinsterna nu verkar gå i sidled. Konjunkturstatistiken för industrin viker ner, både på exportmarknaderna och i Sverige, men mot detta skall ställas att exportörerna rider på en valutavåg av historiska proportioner. Även om det alltså ser sämre ut än normalt, kan vi glädja oss åt att det med största sannolikhet ser ännu värre ut på alla de börser där företagen inte är valutadopade.  

   

wysiwyg_image

Medianvinsterna förväntas bli bättre än förra kvartalet

Författare Peter Malmqvist