Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-25

Analys: Visst bakslag

wysiwyg_image

I jakten på trendbrott var gårdagen ett visst bakslag. Positivt är dock att den italienska ökningstakten i antalet smittade har kommit ner markant. Negativt var att Tyskland och Norden drog upp ökningstakten.     

I jakten på statistiska vändningsfaktorer var gårdagen ett litet bakslag. Italien och Frankrike visade fortfarande en positiv trend med dämpad ökningstakt från dagen innan, medan Spanien och Tyskland ökade. Även Norden ökade något. För hela Europa innebar det en ökning med 1 procentenhet till 14 procent, medan Europa exklusive Italien, Spanien och Frankrike gick upp 4 enheter till en ökningstakt på 18 procent.    

Italien och Iran 

Granskar vi Europas ökning det senaste dygnet var den ändå 2 procentenheter lägre än ökningen per dag de senaste sju dagarna. Europa exklusive de tre nedstängda länderna låg 1 procent under veckotrenden, medan Italiens positiva trend innebar en förbättring mot veckotrenden med hela 4 procentenheter. Värt att notera är att Iran och Italien nu har samma ökningstakt med 8 procent per dag. Båda länderna upptäcktes samtidigt, men Iran har haft en klart mer positiv trend trots att landet har fler människor än Italien (84 miljoner mor 60). Iran är uppe i 25000 smittade, mot Italiens 69000. Ökningstakten de senaste 12 dagarna har varit 8 procent, mot Italiens 15. Antal avlidna i Iran ligger på 1934 mot 6820 i Italien.  

Ökningen av antalet avlidna mattas

Även utvecklingen av antalet avlidna var ett visst bakslag i Europa, med ökning från dagen innan med 2 procentenheter till 18 procent. Det var ändå hela 4 procentenheter under veckosnittet. Europa exklusive de tre nedstängda länderna uppvisade en uppgång med 4 procentenheter till 27 procent, men även det var under veckosnittet med 4 procentenheter. Även i antal avlidna ligger Italien bättre, med en uppgång på 12 procent, vilket dock var 1 procent högre än dagen innan. Här ligger samtidigt Iran klart bättre, med en ökningstakt på 7 procent, vilken dessutom visat en svagt fallande trend de senaste fyra dagarna.   

Tyskland fick ett bakslag

Tyskland, som i dessa analyser framhållits som ett föredöme genom sin låga andel avlidna, fick det senaste dygnet ett bakslag. Antalet smittade ökade med hela 19 procent, mot stabilt 11-12 procent de senaste tre dagarna. Ökningstakten blev ändå 2 procentenheter under veckosnittet. Även antalet avlidna blev ett bakslag, med en uppgång på hela 36 procent, mot 25 procent dagen innan. Det var också 4 procent över veckosnittet, vilket understryker att trenden var ovanligt negativ. Det skall dock understrykas att Tyskland har 33000 smittade, medan andelen avlidna ligger på mycket låga 156 (Spanien ligger på 2800 avlidna med något fler smittade). Små förändringar i Tysklands grupp av avlidna ger därför stora procentuella utslag.   

Gårdagens överraskning

Frankrike var gårdagens överraskning, med en dämpning av ökningstakten av antalet smittade med hela 15 procentenheter till 11 procent, vilket också var 5 procentenheter under veckosnittet. Antalet avlidna ligger dock fortsatt högt, på 28 procent, vilket var samma som dagen innan, men ändå 2 procentenheter under veckosnittet. Svängigheten i Frankrike ställer frågan på sin spets om det går att lita på statistiken. Svaret är ”nej”, om det gäller enskilda länder, enskilda dagar, men tveklöst ”ja” om det gäller grupper av länder. Dessutom ökar användbarheten med flerdagarstrender. Jämför jag därför utvecklingen per dag, för jämna tredagarsperioder kan konstateras att ökningstakten av antalet smittade dämpas. De senaste tre dagarna i Europa har givit 13 procent per dag, vilket är en nedgång med 6 procentenheter jämfört med tredagarsperioden dessförinnan. Europa exklusive Italien, Spanien och Frankrike visar en något högre ökningstakt på 15 procent, men en nedgång på hela 7 procentenheter från perioden innan. Italien ligger på 9 procent, en nedgång med 5 procent. Spanien och Frankrike ligger dock högre, på 16 procent och med bara en mindre nedgång från perioden innan. Tyskland uppvisar också relativt höga 14 procent, men med en nedgång på hela 9 procentenheter.     

Bakslag även i Norden

Norden, som tidigare legat bäst i den europeiska utvecklingen råkade också ut för ett bakslag. Ökningstakten i antalet smittade det senaste dygnet blev 10 procent, vilket var 2 procentenheter högre än dagen innan och dessutom 1 procent högre än veckosnittet. Detta kan vara en indikation på att det är svårt att få ner ökningstakten under 8 procent per dag, där den legat de senaste två dagarna. Det var ökningstakten i Sverige och Danmark som drog upp, medan Norge drog ner och Finland var ungefär oförändrat. Emellertid gick ökningstakten i antalet avlidna ner markant till 35 procent, men från en mycket hög nivå. Det indikeras av att ökningstakten låg hela 20 procentenheter över veckosnittet. Antalet avlidna i Norden är sammanlagt 80 personer, vilket är lågt och ger en ryckig utveckling.          

Varför följa smittade?

Den vanligaste frågan jag får är om det är meningsfullt att följa antalet smittade. Det är ju helt klart att länderna inte kan fånga upp alla som blir smittade när viruset drabbar allt fler. Många anser att det är mer trovärdigt att följa antalet avlidna och då ser trenderna sämre ut. Jag försöker presentera båda, men räknar tveklöst med att antalet smittade kommer att ge den tidiga indikationen på en förändrad trend. Eftersom sjukvården lyckas både rädda många smittade, men samtidigt också förlänga slutet för de som avlider, uppstår en eftersläpning. Det är inte heller avgörande hur många smittade som fångas upp i mätningarna, utan att mätningarna görs konsekvent. Min bild är att så är fallet i de flesta länder. Det finns en del mindre länder med få smittade, där statistiken inte känns helt tillförlitlig, men deras inverkan är obetydlig.

Och slutsatsen..?

Det senaste dygnet var ett litet bakslag i Europa, liksom i Tyskland och Norden, men med en fortsatt positiv trend i Italien. Det råder väl ingen tvekan vilket land som är viktigast i Europa, så det senaste dygnet får ändå betraktas som en halv seger.    

  

wysiwyg_image

Mätt för tredagasperioder är trenden på väg ner i Europa

Författare Peter Malmqvist

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.