Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-23

Analys Waystream: Fortsätter växa kraftigt med god lönsamhet

Detta är en betald analys på uppdrag av Waystream Holding utförd av Analysguiden

Avslutar 2022 med 94% tillväxt under Q4
Under Q4 2022 ökade Waystream omsättningen med 94% till 48 mkr och rörelseresultatet med 97% till 8,2 mkr, motsvarande en marginal på 17%. Man överträffade med detta våra tidigare estimat vilket föranleder höjning av riktkurs och prognoser. För helåret 2022 ökade omsättningen 52% till 139 mkr och rörelseresultatet landade på 26 mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 19%. Bakgrunden till den starka utvecklingen är att Waystream lyckats hålla den höga produktionstakten från Q3 och därmed kunnat möta den ökande efterfrågan från sin växande kundbas. Bolaget har under året stärkt sin marknadsposition för access-switchar för fibernät som ett resultat av de investeringar som gjorts inom sälj, marknadsföring och produktutveckling. Bolaget avslutade Q4 med att teckna ett 3-årigt ramavtal med Telia Company för Norden och Baltikum, vilket ger ytterligare potential framöver.

Marknadsledande inom svenska stadsnät
Waystream utvecklar fiberbaserad bredbandsutrustning, vilket innefattar switchlösningar och intelligenta routrar. I Sverige har bolaget haft stort fokus på stadsnäten och blivit marknadsledande inom detta segment. I övriga Norden har bolaget under 2022 haft ett antal större kunder som drivit försäljningen. Under 2023 vill Waystream lägga mer kraft på proaktivt säljarbete för att vinna fler kunder. Ramavtalet med Telia Company för Norden och Baltikum visar att bolagets produkter passar väl för målgruppen operatörer. Vidare har bolaget under 2022 byggt en säljavdelning i Tyskland med ett första kontor i Hamburg, där man stängde en affär med en stor operatör under Q3.

Starkt Q4 föranleder höjd riktkurs
Att Europa ska gå från 80 miljoner hushåll med Gigabit-uppkoppling till 200 miljoner på 5 år skapar en starkt växande marknad för nätverksswitchar. Att de kinesiska tillverkarna, däribland Huawei, till största delen lämnat den europeiska marknaden har gjort att ”Made in Sweden” blivit något av en konkurrensfördel för Waystream. Bolaget säger sig även se en ljusning i komponentbristen och att leveranser av komponenter börjar bli mer stabila. Efter den starka Q4-rapporten höjer vi våra försäljningsestimat för 2023 och 2024, samt höjer vår riktkurs till 100 kr (tidigare 60).

Författare Analysguiden