Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Analys Zwipe: Allt fler pusselbitar faller på plats

Detta är en betald analys på uppdrag av Zwipe utförd av Analysguiden

Acceleration på flera fronter
Zwipe fortsätter det höga tempo som bolaget har hållit hittills under året och har presenterat många spännande nyheter senaste kvartalet. Kvartalet har inneburit ett antal nya partnerskap med en mängd olika aktörer i branschen. Mest noterbart är den allt starkare närvaron i Mellanöstern och Asien, med avtal med bland annat partnerskap med go-to-market aktörerna ICPS, Nymcard, QPS och CCM. Vidare har pilotavtal också slutits med MEPS för Levantregionen, Credit Libanais, en större aktör i Libanon, det norska fintech-bolaget Reltime samt en större global Tier-1 bank med pilotlanseringar i tre europeiska länder. Till följd av den allt starkare närvaron i regionen Mellanöstern, Asien och Afrika har en Claus Hansen tillsatts som VP Sales and Business Development för APAC-regionen. (Asien-Stilla-havsregionen). Bolaget har utöver detta tagit viktiga steg i Latinamerika och Karibien, genom ett avtal med det Chile-baserade fintechbolaget IC Payments.

Ytterligare kommersiell order
I vår förra uppdatering lyfte vi fram den stora nyheten att bolaget mottagit sin första order. Den kom från BCC i Taiwan och uppgick till totalt 17 miljoner norska kronor. Kort efter att analysen publicerades följde bolaget upp med att tillkännagiva att Inkript, en av de största betalkortsleverantörerna i Menaregionen (Mellanöstern och Nord-afrika) har lagt en order på totalt 3 miljoner norska kronor. Iochmed detta så stärks bolagets kommersiella momentum ytterligare och det är inte orimligt att tro i detta läge att ytterligare ordrar kan finnas i närtid. Totalt har bolaget idag skarpa ordrar på 20 miljoner norska kronor trots att de i stort fortsatt befinner sig i ett förkommersiellt stadie.

Genombrott med Tier-1 aktörer
Värt att också lyfta fram är de framgångar som Zwipe fortsätter att röna med större globala Tier-1 aktörer. Detta är anmärkningsvärt för flera anledningar, då detta inte nödvändigtvis varit ett fokusområde tidigare för bolaget. Utvärderingen av bolagets Zwipe Pay One plattform sker nu av en global Tier-1 smartkortsleverantör och ett positivt utfall på detta kan få stora effekter. Vidare har bolaget också adderat en europeisk Tier-1 bank som ger ut flera miljoner kort årligen globalt och som skall genomföra en pilot i tre europeiska länder i Q1 2022. Givet ett positivt utfall på detta så siktar banken på en större kommersiell lansering under sommaren 2022. Mycket pekar med andra ord för att 2022 kan bli ett spännande år där det kommersiella genombrottet för biometriska kort tar fart ordentligt.

Bibehållen positiv syn
Kvartalet innehöll inga överraskningar i siffrorna med en omsättning på 0,4 miljoner NOK och ett kassaflöde på -5,3 miljoner NOK per månad. Vi justerar ned våra prognoser på kort sikt men bibehåller den starka synen på lång sikt och upprepar vårt motiverade värde på 43–46 kronor på 12–18 månaders sikt. Bolaget befinner sig fortsatt i ett starkt momentum och vi väntar oss ett intensivt nyhetsflöde de kommande månaderna. Vi ser störst risk i eventuella förseningar i kommersialiseringsprocessen.

Författare Analysguiden