Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-28

Analys Zwipe: Hög aktivitet under Q3

Detta är en betald analys på uppdrag av Zwipe utförd av Analysguiden

Först att erhålla certifikat från Visa och Mastercard
Vi noterar hög aktivitet för Zwipes tredje kvartal. Bland annat har Zwipes mobile enrolement-lösning färdigställts, vilket möjliggör för digital ”uppstartning” av betalkortet via en app. Lösningen underlättar för slutkunden och särskiljer Zwipe mot konkurrerande aktörer. Utöver det har bolaget uppnått ytterligare en viktig milstolpe i form av ett Component Conformity Statement (CCS) av Mastercard, vilket kan likställas med Letter of Approval som erhölls av Visa tidigare i år. Certifieringen innebär att Zwipes kunder enklare kan erhålla godkännande av Mastercard för storskalig produktion. Att Zwipe blivit tilldelade certifieringen gör att bolaget är det första att få certifikat från både Visa och Mastercard. Vi ser att detta stärker bolagets konkurrenskraft på marknaden samt förväntas accelerera de pågående pilotprojekten. I dagsläget finns 21 kortutgivare som avser lansera Zwipes biometriska betalkort till marknaden varav 7 utvecklas planenligt och lansering väntas inom kort. Resterade har stött på förseningar framkallat av en komplex värdekedja. Därtill kan ytterligare pilot-projekt presenteras kommande kvartal.

Presenterar storkund som kan ge betydande intäkter
Avseende affärsområdet Access aviserade bolaget att Civix, en ledande säkerhetsleverantör för flygplatser i Amerika, har utsett Zwipes Access-lösning till att förstärka säkerheten på flygplatserna. Avtalet medför stor potential och stärker Zwipes position inom flygindustrin. Utöver det har Fraport färdigställt den initiala prövningen för framtida access-lösningar för deras flygplatser. Zwipe har klarat samtliga krav och därmed blivit utvalda att förse Frankfurts flygplats med sina biometriska passerkort. Sammantaget utvecklas affärsbenet i en lovande riktning och försäljning väntas inledas under H1 2023.

Tar tydliga steg mot kommersialiseringsfas 
Zwipe Pay har tagit emot sin enskilt största order från en av bolagets större kunder. Ordern uppgår till 225 000 dollar och större beställningar kan tillkomma under 2023. Fastän ordern inte kan tillskrivas något vidare finansiellt värde ser vi ett alltmer tilltalande signalvärde som tyder på att marknaden för biometriska betalkort börjar ta fart. Under kvartalet har Zwipe dessutom genomfört förändringar i ledningsteamet och etablerat ett Customer Success Team som kommer arbeta med kunder i avseende att accelerera pilot-stadiet. Vi finner bolagets kommersiella satsningar uppmuntrande och noterar att en potentiell kommersiell framgång närmar sig allt mer. Sett till värderingen av bolaget har vår bild inte förändrats avsevärt sedan föregående analys. Vi noterar dock att våra försäljningsprognoser för innevarande år ter sig optimistiska, i övrigt håller vi fasta på våra förväntningar för 2023 och framåt. Motiverat värde om 19 kronor upprepas och risken bedöms fortsatt hög med finansieringsrisk drivet av ökad kostnadsmassa samt uteblivna volymordrar som största farhågorna i närtid. 

Författare Analysguiden