Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-03

Analys Zwipe: Momentum på marknaden ökar snabbt

Detta är en betald analys på uppdrag av Zwipe utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Första demon av världens första single-silicon kort

Strax efter kvartalsuppdateringen släppte bolaget för första gången en publik demo av Zwipe Pay ONE plattformen. Videon finns att se på bolagets sida, där vd André Løvestam demonstrerar ett antal köp på ett kortterminal med olika belopp över beloppsgränsen om 500 kr. Först och främst bevisar själva demon teknologin väl, där transaktionen inte på något sätt är märkbart långsammare eller mer krånglig än en vanlig betalning. Köpen görs med stora belopp, vilket betonar det faktum att beloppsgränser inte påverkar köp med biometriska kort. För det andra tror vi att demon har potential att skapa stort intresse på marknaden. Biometriska single-silicon kort är inte längre en framtidsteknologi utan finns här och nu. Detta bekräftas från våra samtal med bolaget, där de upplevt omedelbar reaktion från befintliga och potentiella kunder och partners.

Knyter till sig allt fler partners

Året har inletts med hög aktivitet och bolaget knyter till sig allt fler partners och kunder. Som vi nämnt tidigare har avtal om pilot slutits med svenska fintechbolaget Vopy, samt i fjol även med finska OP Financial Group. Utöver detta knöts fyra nya partnerskap med korttillverkare, med en kombinerad utgiven betalkortvolym per år på över 150 miljoner. Samarbetet med Tag Systems har också fördjupats och bolaget gjorde en första mindre order av Zwipe Pay ONE. Efter kvartalets slut nådde bolaget ett avtal med KL HI-TECH, den näst största kortleverantören i Indien. Sedan nåddes avtal med be ys Pay, för exponering mot Beneluxländerna och Frankrike. Slutligen har närvaron stärkts i MENA-regionen, med en nyrekryterad General Manager för regionen samt strategiskt avtal med Masterline.

Marknaden hettar upp

Intresset fortsätter öka för biometriska kort och marknaden kommer allt närmare kommersiella utrullningar. Flertalet undersökningar talar nu om att biometriska kort kommer ta 15–20 procent av marknaden inom de närmsta fem åren. Detta innebär en marknad på 300–500 miljoner kort och vissa analyser talar om ännu högre siffror. Redan nu har vissa banker påbörjat utrullning av biometriska kort och allt fler aktörer visar intresse. Zwipe har en unik position på denna bubblande marknad, med inte minst en världsledande teknologi men även ett holistiskt erbjudande.  Vi förväntar oss att se fler och fler piloter som rullas ut i närtid och det verkar just nu vara en fråga om när, inte om, första större order erhålls för större kommersiell utrullning.

Pusselbitarna faller på plats

Framåtblickande ser vi fortsatt stor potential i Zwipe och fler pusselbitar faller nu på plats för ett större kommersiellt genombrott. Den adresserbara marknaden växer och följdeffekterna av den första publika demon av Zwipe Pay ONE har potential att skapa stort intresse på marknaden. Vi behåller estimaten från vår tidigare analys fasta men sänker den bolagsspecifika risken i vår DCF-analys något. Detta ger ett nytt motiverat DCF-värde på 33,7 kronor (32,8) vilket, kombinerat med en relativ jämförelse får oss att justera motiverat värde till 34 – 37 kronor, på 12–18 månader sikt (32–35). Tydliga triggers kommande månaderna kommer att vara nya avtal, fler piloter och de första kommersiella ordrarna som innebär kraftigt ökande omsättning.

Författare Analysguiden