Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-03

Analys Zwipe:Tar första stegen på den kommersiella resan

Detta är en betald analys på uppdrag av Zwipe utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Når en första kommersiell order

Det första halvåret och perioden efter har minst sagt varit händelserikt för Zwipe med ett antal större nya partnerskap, piloter, samarbetsavtal samt en första större kommersiell order. Den 11e maj tillkännagav bolaget ett samarbetsavtal med Beautiful Card Corporation (BCC) för att leverera bolagets biometriska kortlösningar till den asiatiska marknaden. BCC producerar kring 520 miljoner kort årligen, varav cirka 20 miljoner av dessa är betalkort. Kort efter halvårets utgång meddelande Zwipe att en första kommersiell order nåtts med BCC till ett värde av 1,9 miljoner USD, motsvarande nästan 17 miljoner kronor. Ordern kommer levereras under 2022, med möjlighet att skjuta på leverans om marknaden inte utvecklats snabbt nog. Detta utgör inte bara en av de större beställningarna för biometriska kort hittills utan innebär också att Zwipe nu tar första stegen in i den kommersiella resan, vilket bekräftar bolagets starka position i den begynnande marknaden.

Pilotavtal med stor global bank

Första halvåret har inneburit ett kraftigt växande nätverk av både partners och kunder. Dessa utgör en blandning av både kortutgivare och betaltjänstleverantörer vilket innebär att marknaden bearbetas från flera olika håll. Särskilt intressant är nyheten som släpptes i början av september där bolaget tillkännagav en pilot med en global Tier-1 bank. Piloten innebär att bolagets Zwipe Pay ONE plattform kommer att testas skarpt i tre europeiska länder i början av 2022 men potential för en kommersiell lansering i mitten av året. Detta kan utgöra en av bolagets största milstolpar hittills och potentialen är stor. Banken, som ännu inte tillkännagivits, har bas i Europa, agerar globalt på flera kontinenter och den potentiella långsiktiga volymen från avtalet är troligt i tiotals miljoner.

Tidigare i år har bolaget bland annat slutit avtal med KL HI-TECH för Indien, Be ys Pay för biometriska kort i Frankrike och Benelux-regionen, FSS för global utrullning, BCC som nämnt ovan, MEPS med fokus på MENA-regionen och Silkways Card & Printing Ltd med fokus på Bangladesh. Efter andra kvartalet har även avtal slutits med ICPS, med fokus på Afrika och Asien, samt ett avtal med MEPS där nyckelpersoner på ett tjugotal banker i Levant-regionen kommer få genomföra en pilot med bolagets Zwipe Pay ONE plattform. Det blir allt tydligare att en begynnande massmarknad tar form och intresset är större än någonsin från banker och kortutgivare.

Utvärderas av global Tier-1 korttillverkare

Utöver dessa avtal har därtill bolaget tillkännagivit att Zwipe Pay ONE plattformen utvärderas av en global smartcard-utgivare inom kategorin Tier 1. Tier 1 utgör världens tre största utgivare, alla med volymer över en halv miljard kort om året, och är en kundkategori vi tidigare inte beräknat som ett fokusområde för bolagets marknadsbearbetning. Det faktum att Zwipe nu utvärderas av allt större aktörer är en indikation på den attraktiva, konkurrenskraftiga ställning bolaget etablerar på denna begynnande marknad. Ett avtal med en kund i denna kaliber skulle innebära en större adresserbar marknad och hade accelererat adoptionen av biometriska kort givet dessa aktörers etablerade kundrelationer med några av världens största banker.

Milstolpe efter milstolpe

Halvåret innehöll inga överraskningar i siffrorna med en omsättning på 1,4 miljon norska kronor (0,9), ett resultat kring -26,9 miljoner norska kronor (-31,6) och en burnrate kring 5 miljoner norska kronor per månad. Trots detta har sommaren inneburit ett stort antal stora milstolpar för bolaget vilket gör att risken minskar samtidigt som långsiktiga potentialen stärks. Alltmer talar för att vi står inför större kommersiellt genombrott under 2022 och vi väntar oss ett fortsatt spännande år för bolaget. Till följd av sänkt diskonteringsränta och mindre förändringar i våra prognoser höjer vi bolagets motiverade värde till 43–46 kronor (34–37), på 12–18 månaders sikt.

Författare Analysguiden