Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-01

Analysguiden: ANALYS Bonesupport: Omsvängning mot lönsamhet på gång

Analysguiden noterar ett starkt tredje kvartal och en USA-lansering som är i full gång. Prognoserna justeras upp och motiverat värde höjs.

Lanseringen av Cerament G igång i USA
Under slutet av oktober påbörjade Bonesupport sin lansering av Cerament G på den amerikanska marknaden för syntetiska bengrafter. Cerament G erbjuder en så kallad enstegsprocedur och innebär en nyhet för amerikanska kirurger som är vana att behandla beninfektioner med flerstegsprocedur.

På bolagets telefonkonferens efter rapporten för tredje kvartalet klargjorde ledningen att lanseringen av produkten är i full gång men att kirurger kan använda produkten först efter att ha utbildats av en representant för bolaget. Första ingreppet i USA med Cerament G genomfördes nyligen.

Starkt tredje kvartal uppbackat av svag SEK
Bolagets försäljning överraskade positivt på den amerikanska marknaden med en uppgång på 49 procent i USD och 72 procent med aktuell växelkurs för kronan. Marginalen för bruttovinsten i USA på 94,3 procent var den högsta under de senaste sju kvartalen och låg tydligt över EUROW-nivån på 83,7 procent. Vi räknar med att Cerament G i USA ska kunna redovisa minst lika hög bruttomarginal som BVF-produkten.

Den starka utvecklingen i USA drivs sedan flera kvartal av organiskt växande marknadsandelar för Cerament BVF. Under fjärde kvartalet i år tillkommer försäljningen av Cerament G, som vi räknar med ytterligare höjer tillväxten. Tillväxten utanför USA uppgick till 23 procent och visar tecken på minskad negativ påverkan från pandemin.

Låg återinfektion i långtidsstudie
I september presenterade Bonesupport en studie på Cerament G som följt 100 utvalda patienter under en längre tid efter operation av kronisk beninfektion. Studien presenterade data för de första 1,5 åren redan 2016. I den uppdaterade data som nu presenterats hade patienterna följts mellan 4 och 8 år. Återinfektionsgraden efter i genomsnitt 6 år var fortsatt låg, endast sex procent att jämföra med fyra procent efter 1,5 års uppföljning.

Höjd prognos, aktien ser fullvärderad ut
Bonesupport-aktien åtnjuter ett starkt momentum inför nästa års mycket troliga omsvängning till lönsamhet. Efter uppjusterade antaganden om valuta och bruttomarginal höjer vi EPS-prognosen för 2025 med 11 procent till 1,83 SEK men behåller ett fortsatt konservativt antagande för Cerament G i USA. I detta scenario ser vi ett motiverat värde på 89 kronor (79).

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-bonesupport-omsvangning-mot-lonsamhet-pa-gang

Om oss


Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer


ANALYS Bonesupport: Omsvängning mot lönsamhet på gång

Författare MFN