Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-16

Analysguiden: ANALYS EQL PHARMA: Stark underliggande tillväxt och viktiga avtal

Justerat för engångsintäkter levererade EQL Pharma en stark omsättningstillväxt om 40 procent för kvartalet. Vi ser en riktkurs om 43 kronor per aktie i vårt offensiva scenario.

Försäljningen fortsätter växa i hög takt
EQL Pharma redovisade en nettoomsättning för fjärde kvartalet 2021/22 om 203 MSEK, att jämföra med 25,8 MSEK för fjärde kvartalet 2020/21. Den kraftigt ökade omsättningen hänförs till försäljningsökningen av Covid-19 självtester. Om vi justerar kvartalet för intäkter av engångskaraktär uppgick nettoomsättningen till 36,1 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om höga 40 procent. Tillväxten i kärnverksamheten drevs i huvudsak av de produkter som lanserades under 2021/22. För helåret summerade nettoomsättningen till 410 MSEK gentemot 179 MSEK under räkenskapsåret 2020/21.

Försäljningen av Covid19-självtest uppgick under kvartalet till 167 MSEK, mer än dubbelt så mycket som förra kvartalets 82 MSEK. Det resulterade i en stark skjuts i rörelseresultatet som steg till 11,9 MSEK. Siffrorna inkluderar även en nedskrivning om 18 MSEK, där EQL försiktningsvis skrivit av hela varulagret för Covid-19 självtester. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 5,8 procent. Vi räknar med att försäljningen för Covid-19 självtest kommer minska drastiskt framåt men är klart imponerande över att EQL tagit vara på denna opportunistiska möjlighet. Försäljningen av Covid-19 självtester har genererat starka kassaflöden vilka kan återinvesteras i kärnverksamheten för att ytterligare driva tillväxt och skapa aktieägarvärde.

Ingår två viktiga licensavtal med Mellozzan
I början av mars aviserade EQL att de ingått ett licensavtal med ett ledande europeiskt läkemedelsbolag med den egenutvecklade produkten Mellozzan (melatonin). Avtalet innefattar sju länder i Europa, däribland Tyskland och Storbritannien som också saknar motsvarande läkemedel för behandling av sömnstörningar hos barn med ADHD. Produkten förväntas först lanseras i Danmark och Norge, där marknadsgodkännande redan erhållits, vars marknader tillsammans uppgår till mer än 100 MSEK. För övriga marknader, där potentialen är väsentligt större, förväntas lanseringar ske löpande under kommande ett till tre år. Den 11 maj aviserades ytterligare ett licensavtal med det franska läkemedelsbolaget H.A.C. Pharma som avser den franska marknaden. Avtalen innefattade tillsammans förskottningsbetalningar samt regulatoriska milstolpar om 700 000 euro och royalties på försäljningen överstiger 10 procent. Genom att licensiera ut Mellozzan får EQL tillgång till läkemedelsbolagens stora sälj- och marknadsföringsorganisation samt väletablerade kontaktnät.

Attraktiv potential i vårt offensiva scenario
Vi prognostiserar en försäljning motsvarande 260 MSEK i vårt bullscenario och en rörelsemarginal på 17 procent för räkenskapsåret 2023/24. Om scenariot utspelar sig ser vi en attraktiv uppsida med en riktkurs på 43 kronor per aktie, motsvarande 4,7 gånger EV/Sales och 28,8 gånger EV/EBIT.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-eql-pharma-stark-underliggande-tillvaxt-och-viktiga-avtal

Om oss


Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer


ANALYS EQL PHARMA: Stark underliggande tillväxt och viktiga avtal

Författare MFN