Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-10

Analysguiden: ANALYS NEW WAVE GROUP: Fortsätter leverera

New Wave Group fortsätter att imponera och växte omsättningen med 41 procent samt mer än fördubblade rörelseresultatet i Q1. Vi upprepar vår riktkurs om 195 kr.

Fortsätter leverera
New Waves resultat för första kvartalet var redan känt vid publiceringen av rapporten för någon vecka sedan. Bolaget hade tidigare kommunicerat en så kallad omvändvinsvarning, vilket har gjorts vid flera tillfällen de senaste 18 månaderna. Resultatet var väsentligt över marknadens konsensusestimat och uppgick på rörelsenivå till 209 Mkr. Marknadsåterhämtningen fortgår även om kriget i Ukraina och flaskhalsar i leverantörsled i samband med covid-19 restriktioner i Kina delvis hämmar utvecklingen. Vår prognos för rörelseresultatet låg högre än marknadens förväntningar och uppgick till 200 Mkr.

Starkt första kvartal
Omsättningen ökade med hela 41% till 1 775 Mkr och rörelseresultatet ökade till från 100 Mkr till 209 Mkr kvartal-överkvartal, med en rörelsemarginal om 12% (8) – den högsta marginalen någonsin för ett första kvartal. Segmenten Företag och Sport & Fritid uppvisade betydande resultatökningar medan Gåvor & Heminredning föll tillbaka något i en säsongsmässigt svag period.

Den finansiella ställningen är fortsatt stabil och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 23% per 31 mars. Kassaflödet föll tillbaka och uppgick till 5 Mkr (367) som en följd av en medvetet ökad kapitalbindning med bland annat lageruppbyggnad för att möta marknadsåterhämtningen.

Fortsatt positiv syn på aktien
Efter en ordentligt positiv reaktion på den omvända vinstvarningen har aktien fallit tillbaka i en generellt svag marknad där oro över kriget i Ukraina, räntehöjningar och inflation påverkat investerarnas intresse. Kursen är ned omkring 7% sedan årsskiftet, jämfört med OMX som har fallit med 20%. Sett till ett år tillbaka har aktien stigit med 62%. Senaste slutkurs uppgick till 153,70 kr. Vi har under det senaste året haft en positiv syn till aktien och denna syn på bolaget kvarstår. Vi vidhåller vår tidigare riktkurs om kring 195 kr. Vi har inte justerat våra prognoser för 2022 och 2023 sedan rapporten för helåret 2021 presenterades. Våra prognoser för 2022 visar på ett attraktivt P/E på 11,8 och för 2023 på 11,1. Motsvarande EV/EBIT för 2022 är 8,7 och för 2023 8,2 På risksidan finns, utöver den geopolitiska situationen, oro för att Covid-19 kan ta fart igen vilket kan medföra förnyade restriktioner, globala leveransproblem för komponenter och höga transportkostnader. Efter den extrautdelning om 4 kr som beslutades i december föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om 4,25 inför stämman den 18 maj.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-new-wave-group-fortsatter-leverera-0

Om oss


Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer


ANALYS NEW WAVE GROUP: Fortsätter leverera

Författare MFN