Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-25

Analysguiden: ANALYS SVEDBERGS: Imponerande tillväxt och marginalmålet uppnått

Under första kvartalet var Svedbergs organiska tillväxt goda 13 procent. Samtidigt nådde ebita-marginalen målet på 15 procent. Analysguiden upprepar riktkursen på 70 kronor.

Fortsatt tvåsiffrig tillväxt trots oroligare omvärld
Av den osäkerhet som präglat inledningen på året syntes inget i Svedbergs siffror för det första kvartalet. Varken kriget i Ukraina, stigande råvarupriser och leveranskedjestörningar, den kraftigt ökande inflationen eller signaler om kommande räntehöjningar framåt kunde rubba badrumskoncernens positiva operativa trend. Den organiska tillväxten var goda 13 procent under kvartalet, och inklusive förvärv var tillväxten hela 142 procent. Omsättningen nådde 488 miljoner kronor (202) och ebita-resultatet 73 miljoner (29), motsvarande en marginal i nivå med målet på 15,0 procent – upp från 14,2 procent samma kvartal ifjol. Styrkan var bred med tillväxt och lönsamhetslyft i alla koncernens bolag. Brittiska jätteförvärvet Roper Rhodes utvecklades väl och nådde en ebita-marginal i nivå med koncernen. Den starka utvecklingen ska också ses i ljuset av den avmattade pandemin, vilken ökat konsumenternas efterfrågan på produkter till hemmet.

Troligt med en dämpad tillväxttakt framåt
I ett läge där många bolag pressas av stigande kostnader för råvaror och frakt är det tydligt att Svedbergs lyckats väldigt väl med att föra över kostnadsökningarna på kunderna. Prishöjningar har redan aviserats för 2022 och fler prishöjningar kan vänta. Lägg därtill att regelbundna nylanseringar är ett bra sätt att hantera stigande kostnader. Huvudfrågan i Svedbergs handlar mer om när det mer osäkra makroläget börjar synas i siffrorna och i vilken utsträckning. Projektaffären är sencyklisk då badrum kommer in sent i byggprocessen, vilket gör att fjolårets starka byggstartstrend i Sverige lär synas ytterligare några kvartal. Vi justerar upp våra vinstprognoser något för 2022–2023, men räknar fortsatt med att den organiska tillväxttakten successivt rör sig ner mot ensiffriga nivåer under prognosperioden. Utrymme för mindre kompletterande förvärv finns dock och kan bidra till höjda omsättnings- och vinstprognoser.

Låga förväntningar på tillväxtbolag som levererar
Efter rapporten handlas Svedbergs strax över budpliktsbudnivån på 50 kronor per aktie. Den oberoende budkommittén kom precis som Analysguiden fram till att budet inte speglar Svedbergs värde, varför mycket talar för att budet som löper till den 4 maj inte kommer nå någon högre acceptgrad. På våra uppdaterade prognoser handlas Svedbergs till såväl p/e som ev/ebita kring 10, vilket implicit innebär att aktien är prissatt för nära nolltillväxt. Mot bakgrund av mer osäkra makroutsikter är investerarnas skepsis delvis förståelig, men samtidigt är Svedbergs en helt annan koncern i dag än för några år sedan. Den framgångsrika förvärvsstrategin och starka lönsamhetsutvecklingen återspeglas inte alls i kursen. Vi fortsätter att se Svedbergs som ett underskattat tillväxtbolag och upprepar vår riktkurs på 70 kronor, motsvarande ~12 gånger vår ebita-prognos för 2023 respektive ett p/e-tal på drygt 13.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-svedbergs-imponerande-tillvaxt-och-marginalmalet-uppnatt

Om oss


Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer


ANALYS SVEDBERGS: Imponerande tillväxt och marginalmålet uppnått

Författare MFN