Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-28

Analysguiden: ANALYS Svedbergs: Styrkebesked från bolaget och värderingen rekordlåg

Svedbergs levererar ett starkt kvartal trots osäker makromiljö. Vi ser ett potentiellt vinsttapp kommande år men ett kursfall på 71% kan ge ett bra ingångsläge.

Fortsätter att leverera starkt i skakig makromiljö
Under tredje kvartalet fortsatte Svedbergs att prestera trots en allt skakigare omvärld. Omsättningen ökade med hela 160 procent till 435 miljoner kronor (167), återigen i huvudsak drivet av fjolårets förvärv av brittiska Roper Rhodes. Den organiska tillväxten under kvartalet var goda 6 procent – precis som under andra kvartalet. Ebita-resultatet ökade kraftigt till 59 miljoner (25), men ebitamarginalen backade något till 13,5 procent (14,8) drivet av negativa valutaeffekter och högre råvarupriser. De största segmenten, Svedbergs och Roper Rhodes, stack ut i positiv bemärkelse med ökad omsättning i årstakt, medan de mindre segmenten Macro Design och Cassøe fick se omsättningen vika.

Osäkra utsikter inför 2023 – troligt med vinsttapp
Efter rapporten gör vi bara mindre förändringar i våra estimat. För 2022 justeras prognoserna upp något, medan prognoserna för 2023– 2024 skruvas ner. Utsikterna för Svedbergs är minst sagt osäkra givet det skakiga makroläget med hög inflation, kraftigt stigande räntor, fallande bostadspriser och minskande byggstarter. Hittills har koncernen presterat starkt trots alla negativa signaler, vilket sannolikt är kopplat till två faktorer: dels projektaffären som gör bolaget aningen sencykliskt, dels att vi befinner oss tidigt i konjunkturnedgången. Även om konsumenterna är pessimistiska, så är arbetslösheten fortsatt nere på låga nivåer. Troligen går vi mot en lågkonjunktur under 2023 och då lär även de för närvarande högpresenterande segmenten Roper Rhodes och Svedbergs möta minskad efterfrågan.

Kursfall på 71% i år framstår som kraftigt överdrivet
Konsumenternas alltmer prekära situation har fått investerarna att sälja av i mer eller mindre alla bolag som säljer sällanköpsvaror till konsument. Svedbergs är inget undantag med ett kursfall på 71 procent sedan årsskiftet. Även om investerarna i stort har gjort rätt analys kring konsumentrelaterade bolag är vår bild att de dragit alla över en kam, vilket skapat intressanta möjligheter i mer kvalitativa spelare som kan övervintra. Svedbergs tillhör definitivt den kategorin och aktien handlas nu på rekordlåga multiplar på våra prognoser för 2023 och 2024. Räknat med 12 som en rimlig ev/ebita-multipel handlas Svedbergs implicit med ett marginalantagande på cirka 7 procent – i princip en halvering. Kanske att marginalen tillfälligt kan falla ner till sådana nivåer i ett riktigt pessimistiskt scenario, men över tid över vi övertygade om att Svedbergs marginal är betydligt högre än så. Och då är aktien ett fynd på nuvarande nivåer. I spåren av något sänkta vinstprognoser justerar vi vår riktkurs till 50 kronor (52), motsvarande cirka 12 gånger ebita 2023. Givet de osäkra utsikterna i närtid är aktien svårbedömd kortsiktigt, men högintressant för långsiktiga värdeinvesterare.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-svedbergs-styrkebesked-fran-bolaget-och-varderingen-rekordlag

Om oss


Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer


ANALYS Svedbergs: Styrkebesked från bolaget och värderingen rekordlåg

Författare MFN