Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-09

Analysguiden: ANALYS Svenska Aerogel: Vägen mot kommersialisering fortsätter

Marknaden återhämtar sig efter pandemin och orderboken växer. Nu aviseras en nyemission som ska säkra finansiering inför kommande kommersialisering.

Marknadsåterhämtningen bland Svenska Aerogels kunder – existerande och potentiella – fortsätter, vilket väntas visa sig i bolagets försäljningsutveckling under kommande år. Projekt och orderingång, tecknade och under förhandling, har kommit i gång efter att marknaden var nedstängd under en längre period i samband med pandemin. Svenska Aerogel har inte haft någon direkt inverkan från kriget i Ukraina, men indirekt kan verksamheten och utvecklingen komma att påverkas om konjunkturen viker.

Svenska Aerogel fortsätter därmed sin utveckling mot kommersialisering. Bolaget har under året varit aktiva inom kundbearbetning med bland annat närvaro på olika industrimässor.  Arbetet med att utveckla och stärka marknadsorganisationen fortsätter.

Kommande förstärkning av balansräkningen
Svenska Aerogel aviserade i dagarna en företrädesemission om 26,4 Mkr, bestående av aktier och teckningsoptioner, TO6, för att säkra finansieringen inför kommersialisering under närmaste året. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner kan ytterligare 36,9 Mkr tillföras. Företrädesemissionen är garanterad till 80% och beräknas genomföras under september.

I slutet av 2021 genomfördes en nyemission som tillförde Svenska Aerogel 38,0 Mkr före omkostnader. Totalt tillfördes bolaget 58,2 Mkr under fjolåret. Under första halvåret 2022 tillfördes ytterligare 3,1 Mkr genom inlösen av TO4.

Prognoser
Vi behåller våra tidigare försäljningsprognoser för 2022 och 2023.  Positivt är de cirka 5 Mkr som kommer att bidra till omsättningen under andra halvåret 2022 efter att Svenska Aerogel under sommaren tecknat ett samarbetsavtal med en större producent inom processindustrin.

När marknaden nu tar fart finns det också goda förutsättningar för en väsentlig volymexpansion från 2023 och framåt. Resultatet är fortsatt negativt, vilket är en konsekvens av uteblivna volymer och försäljning och en högre kostnadsnivå. Efter 2023 bedömer vi att Svenska Aerogel kan vända till ett positivt EBITDA-resultat.

Potential vid marknadsgenombrott
Aktien har haft det motigt under en längre tid och kursen om 0,27 kr är 69% lägre än för ett år sedan. Sedan årsskiftet har kursen fallit med 39% - på en marknad där många ’start-ups’ haft det tufft under senare tid. Om bolaget lyckas i sin satsning att nå marknadsacceptans, med ökad omsättning och orderingång, finns en väsentlig potential för en uppvärdering av aktien från dagens nivåer. Risken bedöms dock vara hög, bland annat genom oro över konjunkturutvecklingen, och som investerare bör man ha en långsiktig horisont.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-svenska-aerogel-vagen-mot-kommersialisering-fortsatter

Om oss


Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer


ANALYS Svenska Aerogel: Vägen mot kommersialisering fortsätter

Författare MFN