Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-01

Analysguiden: INITIERINGSANALYS Götenehus Group: Utvecklar hållbara bostäder med omtanke

Analysguiden initierar bevakning av den hållbara bostadsutvecklaren Götenehus och inleder med en riktkurs på 4,2 kronor.

Fortsatt stort behov av bostäder i Sverige
Utvecklingen både under och efter pandemin har gjort att behovet av större bostäder i naturnära lägen ökat, vilket ger stora möjligheter för Götenehus framåt. På rullande tolv månader uppgår bolagets intäkter till 1 562 mkr och rörelseresultatet till 47 mkr. Kraftigt ökade materialpriser har pressat marginalerna då de prishöjningar Götenehus genomfört under året ännu inte hunnit få effekt. Antalet sålda bostäder de senaste 12 månaderna uppgick till 176 och antalet produktionsstarter till 242. Hittills har 2022 präglats av en orolig omvärld. Orderstocken inom Villor och Fritidshus beskrivs dock av bolaget som bra och inom Bostadsutveckling planerar man nu för försäljning av flera nya bostadsområden. 

Ny betydande satsning inom fastighetsutveckling
Som ett led i att stärka sin affärsmodell har man beslutat starta ett nytt affärsområde inom fastighetsutveckling. Målsättningen är både att bredda verksamheten och samtidigt skapa en långsiktigt mer stabil och lönsam koncern. Det första steget var ett ökat ägande i Trähusstaden där man nu är hälftenägare tillsammans med Jula-koncernens fastighetsbolag. Vidare har man i Trollhättan förvärvat en första samhällsfastighet med bostadsbyggrätter. Man rustar nu för att öka takten genom att både bygga fler hyresbostäder och söka ytterligare fastighetsförvärv. Ambitionsnivån är hög och man vill på sikt växa beståndet av fastigheter under förvaltning till flera miljarder kronor. Detta räknar in hälftenägda Trähusstaden och man avser även söka samarbeten och alternativa finansieringsformer för att utveckla detta tillväxtområde. I oktober förvärvade bolaget två kommersiella fastigheter värda 530 mkr i Skövde och Trollhättan. Dessa fastigheter har också utvecklingsmöjligheter för bostäder vilket ger positiva synergier.

Goda möjligheter i osäker marknad
Götenehuskoncernen kommer i och med den stora satsningen inom fastighetsutveckling att behöva ses i ett bredare kontext. Sverige är bolagets marknad och man vill växa inom alla sina tre affärsområden. Kortsiktigt påverkas efterfrågan av bostäder när byggpriser ökar och det samtidigt blir dyrare att finansiera sitt bostadsköp. På längre sikt ser vi dock ett fortsatt stort behov av bostäder på den svenska marknaden. Vi inleder bevakning av Götenehus med en riktkurs på 4,20 kr baserat på en jämförande värdering och justerat för den emission som väntas bli klar under november.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/initieringsanalys-gotenehus-group-utvecklar-hallbara-bostader-med-omtanke

Om oss


Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer


INITIERINGSANALYS Götenehus Group: Utvecklar hållbara bostäder med omtanke

Författare MFN