Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-30

Analyst Group: Aktieanalys på Blick Global Group – Siktet inställt på fler förvärv

Blick Global Group AB (”Blick Global” eller ”Bolaget”) är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming. Koncernen består idag av Wiget, som är inriktade mot digitala marknadsföringslösningar för företag inom iGaming, samt den nyligen förvärvade spelstudion Oregon Main Interactive (”OMI”). Genom den nu fullt garanterade nyemissionen om ca 21 MSEK blir Blick Global skuldfria, samt att resterande del av likviden kan bidra till dels en accelererad organisk tillväxt, dels att ytterligare förvärv kan möjliggöras. Utifrån en estimerad nettoomsättning om ca 46 MSEK år 2023, i kombination med en tillämpad diskonteringsränta och målmultipel, härleds ett nuvärde per aktie om 0,37 kr idag i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys

Se intervju med VD Erik Ahlberg


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Blick Global Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Författare MFN