Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-24

Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Kämpar sig tillbaka i matchen

Med en åter stigande försäljning, i kombination med en positiv resultatutveckling, ser vi tecken på att ChromoGenics arbete mot att transformeras till ett väloljat industribolag börjar bära frukt. Vägen är dock fortsatt lång, men med Q3-rapporten presenterad känns det som att det blåser vind i seglet. Om ChromoGenics kan tillvarata rådande marknadsförutsättningar effektivt, samt säkerställa den egna produktionen, finns förutsättningarna för en spännande tillväxtresa. Vi estimerar en omsättning om 18,8 MSEK under 2021 och 51,3 MSEK under 2022. Med en tillämpad målmultipel om P/S 4x på 2022 års prognos, erhålls ett värde om 12,5 kr per aktie i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på ChromoGenics. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Författare MFN