Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-14

Analyst Group: Aktieanalys på TCECUR - Attraktiv investering för kommande kvartal

Med Q3-rapporten presenterad står det klart att Koncernen överträffade vårt försäljningsestimat, varpå vi kan konstatera att årets tredje kvartal blev ovanligt starkt, med tanke på den säsongseffekt som vanligtvis brukar gälla. Bruttomarginalen var dock lägre än väntat men tack vare en god kostnadskontroll i rörelsen kunde TCECUR leverera ett EBITDA-resultat om 9 MSEK, vilket således var i nära linje med vårt estimat om 8 MSEK. Allt pekar på att TCECUR kommer avsluta 2022 starkt, frågan som återstår är hur rådande konjunkturläge kommer att påverka under 2023. Vi tror inte att TCECUR kommer vara helt skonade, men med tanke på de produkter och tjänster som Koncernen tillhandahåller ser vi att utrymme finns för tvåsiffrig organisk tillväxt, i kombination med stigande lönsamhet. Givet tillämpad EV/EBITDA-multipel upprepar vi vårt motiverade värde per aktie om 69 kr (69) i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på TCECUR. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Författare MFN