Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-18

Analyst Group: Aktieanalys på TCECUR - Resan uppåt fortsätter

TCECUR avslutar H1-22 med flaggan i topp där den nyligen presenterade Q2-rapporten visade stark tillväxt i kombination med ökad lönsamhet. De nyligen förvärvade bolagen Sectragon och Kungslås har fått en bra start och med en total orderbok för TCECUR-koncernen om 188 MSEK vid utgången av juni ser vi att alla förutsättningar finns för att fortsätta växa. Det, i kombination med en god lönsamhet, finansiell ställning och stark ägarbild, gör att vi ser TCECUR som en defensiv tillväxtaktie på småbolagslistorna. För 2022 räknar vi, i ett Base scenario, med en nettoomsättning om 454 MSEK (ej pro forma) med ett EBITDA-resultat om 49 MSEK, motsvarande en marginal om ca 11 %. Givet tillämpad EV/EBITDA-multipel upprepar vi vårt motiverade värde per aktie om 69 kr på 2022 års prognos.

Läs fullständig aktieanalys på TCECUR här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på TCECUR. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Författare MFN