Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

Andra kvartalet 2021


Högre resultat än föregående år för både Bil- och Serviceaffären


Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 402 Mkr (6 777), en ökning med 39 procent.
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 574 Mkr (335), en ökning med 71 procent.
 • Resultatet förbättrades för alla geografiska marknader men främst för Norge som redovisade en förbättring med 143 Mkr, från 93 Mkr föregående år till 236 Mkr i år.
 • Under kvartalet har Bilia genomfört förvärven av Porsche Center i Malmö och Helsingborg, Funnemarkbolagen i Norge samt City Däck Öresund AB.
 • Periodens resultat uppgick till 406 Mkr (213) och resultat per aktie till 4,10 kronor (2,15).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 986 Mkr (1 471).


Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 746 Mkr (14 227), en ökning med 32 procent.
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 1 102 Mkr (614), en ökning med 79 procent.
 • Periodens resultat uppgick till 783 Mkr (380) och resultat per aktie till 7,95 kronor (3,80).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 885 Mkr (1 729).

Händelser efter balansdagen

 • Efter kvartalets slut har Bilia genomfört förvärven av två återförsäljare av Mercedesbilar i Sverige.
 • Fortsatt anses utvecklingen av Covid-19- pandemin vara en osäkerhetsfaktor för verksamheten.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Göteborg den 23 juli 2021
Bilia AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktör

Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juli 2021, klockan 08:00.

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring.
Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien samt två internetbaserade auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Bilia erbjuder tillbehör och reservdelar, originalservice och reparationer, däckhotell, fälgrenovering, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade person-, transport- och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Mercedes, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart och Alpine samt transportbilar av märket Renault, Toyota, Mercedes, Nissan och Dacia och lastbilar av märket Mercedes.

Bilias Drivmedelsaffär omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt.


Bilaga


Författare GlobeNewswire