Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-31

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB per den 31 maj 2022 uppgår till 29 051 688 varav 28 837 427 stamaktier och 214 261 C-aktier, motsvarande totalt 28 858 853,10 röster.

Ändringen av antalet aktier och röster är föranledd av att 69 103 C-aktier, som tidigare emitterats och återköpts inom ramen för bolagets incitamentsprogram LTI 2019/2022, under maj månad har omvandlats till stamaktier. Antalet stamaktier har därmed ökat med 69 103 aktier och antal C-aktier har minskats med lika många aktier.

    

Informationen är sådan som Beijer Electronics Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-31 11:00 CET.

   

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Jenny Sjödahl, tel +46 (0)16 42 80 00, mobil +46 (0)725 89 60 80
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96

   

Författare Cision