Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-30

Ändring av antal aktier och röster i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelar idag att antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med 506 744 443, som ett resultat av en riktad nyemission som offentliggjordes av styrelsen den 1 juni 2022 samt av konvertering av utestående konvertibler.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 909 751 241 aktier och röster i Abliva AB.

Denna information är sådan information som Abliva AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2022-06-30 08:30 CEST.

För mer information, kontakta:


Catharina Johansson, Vice VD, Finanschef & IR-ansvarig
+46 (0)46-275 62 21, ir@abliva.com

Abliva AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@abliva.comwww.abliva.com

Prenumerera på våra nyheter: https://abliva.com/sv/poster/pressprenumeration/
Följ oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/abliva
Prenumerera på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg

Abliva - Delivering mitochondrial health


Abliva bedriver forskning och utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Bolaget fokuserar på två projekt. KL1333, en kraftfull reglerare av nivåerna av de essentiella koenzymen NAD⁺ och NADH, är på väg in i sen utvecklingsfas. NV354 är en energiersättningsbehandling där den prekliniska utvecklingen har slutförts. Abliva, med sin bas i Lund, är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ABLI).

Bifogade filer


Ändring av antal aktier och röster i Abliva AB (publ)

Författare MFN