Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-11

Ändringar i valberedningen inför årsstämman 2023 i NP3 Fastigheter

Valberedningens sammansättning i NP3 Fastigheter inför årsstämman 2023 offentliggjordes i ett pressmeddelande den 7 september 2022. Till följd av ägarförändringar har valberedningens sammansättning ändrats.

I enlighet med beslutad instruktion för utseende av valberedning i NP3 Fastigheter AB ska valberedningen bestå av fyra ledamöter, varav de till röstetalet tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen.

Då Fjärde AP-fonden ökat sitt aktieinnehav sedan nomineringen till valberedningen har Johannes Wingborg som representerar Länsförsäkringar Fondförvaltning AB ställt sin plats till förfogande.

I enlighet med valberedningens instruktion har Fjärde AP-fonden erbjudits att utse en ny ledamot till valberedningen. Ny ledamot blir Olof Nyström, senior portföljförvaltare vid Fjärde AP-fonden.

Valberedningen består därefter av följande personer:

- Lars Göran Bäckvall, VD Poularde AB, utsedda av Poularde AB

- David Mindus, VD AB Sagax, utsedd av AB Sagax

- Olof Nyström, senior portföljförvaltare vid Fjärde AP-fonden, har utsetts av Fjärde AP-fonden

- Nils Styf, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB.

Årsstämman äger rum i Sundsvall den 4 maj 2023.

Nils Styf, Styrelsens ordförande, telefon: +46 73 350 60 39, e-post: nils.styf@hemso.se

Författare Cision