Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-09

Anima Group AB: Anima Group slutför förvärvet av verksamheten Hundbursbutiken

Anima Group AB (publ) ("Anima Group" eller "Bolaget") har slutfört förvärvet av e-handelsverksamheten Hundbursbutiken i enlighet med tidigare avsiktsförklaring ("LOI"). Hundbursbutiken sourcar, marknadsför och säljer specialiserade husdjursprodukter inom bl.a. transport och hushåll via sin egna webshopp www.hundbursbutiken.se. Köpeskillingen uppgår till 3.6 MSEK för 100% av ägandet av verksamheten. Köpesskillingen erläggs med kontanta medel och säljaren är Bioberga AB. Utspädning efter transaktionen uppgår därmed till 0%.

Förvärvet av Hundbursbutiken ligger i linje med Anima Groups uttalade strategi och kommunicerade mål samt passar mycket väl in i den existerande portföljen av bolag och produkter. Hundbursbutiken och alla tillhörande rättigheter har förts över till Anima Group.

Hundbursbutiken är ett svenskt e-handelsvarumärke som påbörjade sin tillväxtresa 2019 och har sedan dess uppvisat en stark årlig försäljningstillväxt om 25%. Verksamheten har under sitt senaste verksamhetsår 2021 redovisat en omsättning om 7.57 MSEK med en bruttomarginal om 25%. Försäljningen har visat sig fortsatt stark under innevarande år och verksamheten nådde en försäljning om 765 TKR i juni 2022. Bolaget har identifierat stora tillväxtmöjligheter utanför Sverige i bl.a. norden samt synergieffekter för Hundbursbutiken med Anima Groups existerande produkter och 100 000 kunder.  Ledningen bedömmer att Hundbursbutiken initialt på årsbasis kommer att omsätta cirka 7.5-10 MSEK med ett rörelseresultat om 1.5-1.8 MSEK med goda möjligheter för ytterligare tillväxt på sikt.

I samband med genomförandet av detta förvärv ingick Anima Group ett låneavtal om totalt 5 MSEK från Gerhard Dal och Råsunda Förvaltning AB. Lånet har en uppläggningsavgift om 5% och löper med en månadsränta om 2% med förfallodag den 31 mars 2023.

" Anima Group ställer sig mycket positivt till genomförandet av detta förvärv. Trots Hundbursbutikens imponerande tillväxt och siffror finns det fortfarande uppenbara tillväxtmöjligheter och synergier som vi identifierat utifrån våra förutsättningar. Med köpet av Hundbursbutiken tillkommer även ett helt unikt verktyg kallat hundbursgeneratorn. Detta verktyg möjliggör för kunden att på ett enkelt sätt hitta alla hundburar som är kompatibla med ens egen bilmodell och detta är något vi kommer att applicera på övriga bolag inom koncernen då vi ser betydande synergieffekter" - säger VD Maria Karlsson.  

För ytterligare information kontakta:

Maria Karlsson
Verkställande direktör
Anima Group AB
Tel: +46 (0)765 62 02 57
maria.karlsson@animagroup.se

Denna information är sådan information som Anima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2022-08-09 kl.10:10 CEST

Om Anima Group AB

Anima Group AB Anima Group är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och förvärvar verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden.

Författare Cision