Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-28

Anima Group AB: Anima Group tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av Bolag verksamt inom hästrelaterade produkter.

Anima Group AB (publ) har idag ingått en avsiktsförklaring ("LOI") avseende att förvärva 100% av aktierna i ett bolag verksamt inom specialiserade hästprodukter. Bolagets förväntade omsättning under 2022 uppgår till 5.55 miljoner SEK med ett rörelseresultat om 1.5 miljoner SEK. Köpeskillingen uppgår till 5.25 miljoner SEK.

Det undertecknade avtalet innefattar en exklusivitet och affären är villkorad en sedvanlig due diligence som löper till sista januari 2023. Köpeskillingen skall bestå av kontanta medel som väntas finansieras till större del via lån samt med kapital från marknaden. Slutgiltiga villkor kommer att kommuniceras till marknaden vid affärens genomförande.

Med förvärvet tillkommer en kassa om 1.2 miljoner SEK samt ett varulager som uppgår till cirka 1.5 miljoner SEK. Bolaget  har haft en stabil försäljning under flertalet år som utgörs av grossistverksamhet med 100-200 st större återkommande kunder. Förvärvet passar väl in i Anima Groups portfölj av bolag och ledningen ser goda möjligheter till synergieffekter med existerande verksamhet.

Det potentiella förvärvet är i linje med Bolagets kommunicerade mål. Tillsammans med tidigare utförda förvärv skapar detta förvärv starkare förutsättningar för Anima Group att  konsolidera verksamheter, skapa synergieffekter och generera aktieägarvärde.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Karlsson
Verkställande direktör
Anima Group AB
Tel: +46 (0)765 62 02 57
e-post: maria.karlsson@animagroup.se

Denna information är sådan information som Anima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2022-11-28 kl. 10:28 CET 

Om Anima Group AB
Anima Group AB är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och förvärvar verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden.

Författare Cision