Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Annexin Pharmaceuticals AB: Annexin Pharmaceuticals AB har lämnat in klinisk prövningsansökan.

I enlighet med den plan som tidigare kommunicerats har Annexin
Pharmaceuticals lämnat in ansökan om en Fas 1 klinisk prövning med
friska frivilliga studiedeltagare. Ansökan har registrerats hos
svenska Läkemedelsverket den 18:e Februari 2020.

Bolaget emotser myndighetens utvärdering av ansökan och avser
kommunicera till marknaden när Läkemedelsverket gjort sin slutgiltiga
bedömning.

Annexin Pharmaceuticals utvecklar den biologiska läkemedelskandidaten
ANXV som är ett rekombinant humant protein och bygger på det
kroppsegna försvarsproteinet Annexin A5. ANXV är främst avsedd att
akut behandla patienter med ögon- samt hjärt- och kärlsjukdomar där
skador och inflammation i blodkärl spelar en avgörande roll.
Läkemedelskandidaten befinner sig i avancerad preklinisk fas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 - 575 50 37

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2020
kl. 14:00

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande
bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika
hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken.
Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant
protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av
patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en
omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på
grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin
Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för
storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm
och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX.
Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90,
email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för
akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador
och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och
reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas
ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera
patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora
folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli
First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den
första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det
finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/annexin-pharmace...
https://mb.cision.com/Main/15539/3038238/1196068.pdf

Författare Cision News