Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Annexin Pharmaceuticals AB: Annexin Pharmaceuticals rapport för första kvartalet 2020

Första kvartalet 2020

· Periodens resultat uppgick till -8 073 TSEK (-5 546)
· Resultat per aktie uppgick till -0,24 kr (-0,31)
· Eget kapital per aktie uppgick till 1,71 kr (1,94)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 611 TSEK
(-7 450)

Väsentliga händelser under perioden

· Den 18 februari lämnade Annexin Pharmaceuticals in en klinisk
prövningsansökan för en första studie i människa med ANXV.

· Den 26 februari meddelades att den beslutade företrädesemissionen
fulltecknades och Annexin Pharmaceuticals tillförs därmed cirka 61
MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 8 april drog Annexin Pharmaceuticals tillfälligt tillbaka den
kliniska prövningsansökan för ANXV och planerar för återinskick efter
det att reningsprocessen av läkemedelssubstansen är genomförd.

Vi står inför utmaningar, men är väl rustade att möta dem

Året har startat på ett sätt som ingen önskat sig. Sammanfattningsvis
är bolaget ännu relativt opåverkat, men förseningar kan inte
uteslutas.

Sedan årsskiftet har vi framgångsrikt finansierat bolaget med 61 MSEK
före transaktionskostnader i en övertecknad företrädesemission. Vi är
mycket tacksamma över att vi därmed har finansiering för våra
planerade studier.

Vi skickade också in en ansökan till svenska Läkemedelsverket för att
få starta den första kliniska studien med ANXV. Som kommunicerats
drog vi i april tillbaka ansökan efter att ha bedömt att
Läkemedelsverket för att godkänna ansökan vill se karaktärisering av
läkemedelssubstansen efter den planerade reningen. Vi bedömer att det
finns goda förutsättningar att få starta fas 1-studien efter att vi
gjort detta och arbetet med att rena substansen har startat.

Vi planerar nu i detalj de s.k. imagingstudierna i patienter som
tydligt ska kunna illustrera att ANXV når den vävnad och celler där
effekten behövs. Detta görs genom att koppla en speciell molekyl till
ANXV som sedan kan detekteras med speciella kameror. Studierna kommer
också belysa skillnader i ANXV-nivåer i blodplasma mellan friska
personer och patienter med kärlsjukdom, där de senare förväntas få
lägre nivåer i plasma efter att ANXV har bundits till skadade celler
och vävnader. Dessa data förutses kunna utgöra del av
beslutsunderlaget när lämpliga dosnivåer i patienter ska bestämmas.

Förberedelserna inför möten med regulatoriska myndigheter i Europa och
USA avseende RVO-studier har startat och vi samarbetar med
regulatoriska och kliniska specialister för att utarbeta de frågor vi
vill ha svar på. Mötena kommer ge oss en mycket god vägledning för
hur vi via fas 2-3 studier skall kunna ta ANXV till marknaden för
behandling av RVO.

Vårt nyligen godkända patent i Japan avseende produktion av ANXV har
gjort vår patentportfölj ännu starkare i en viktig marknad.

Anders Haegerstrand
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail:
anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 kl.
08:30

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-r...

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande
bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika
hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken.
Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant
protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av
patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en
omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på
grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin
Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för
storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm
och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX.
Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90,
email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för
akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador
och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och
reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas
ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera
patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora
folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli
First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den
första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det
finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/annexin-pharmace...
https://mb.cision.com/Main/15539/3105683/1243156.pdf
https://mb.cision.com/Public/15539/3105683/890f679ce1d492c3.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.