Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-20

Annexin Pharmaceuticals AB: Delårsrapport januari - juni 2018

Januari - juni 2018 i sammandrag

Andra kvartalet 2018

· Periodens resultat uppgick till -7 757 TSEK (-10 149)
· Resultat per aktie uppgick till -0,95 kr (-1,72)
· Eget kapital per aktie uppgick till 2,94 kr (6,42)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 609 TSEK
(-11 125)

Första halvåret 2018

· Periodens resultat uppgick till -16 743 TSEK (-17 593)
· Resultat per aktie uppgick till -2,39 kr (-2,98)
· Eget kapital per aktie uppgick till 2,94 kr (6,42)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till-16 399 TSEK
(-20 058)

Väsentliga händelser under perioden

· I april meddelade Bolaget att preliminära data från pågående
prekliniska säkerhetsstudier sannolikt inte räcker som underlag för
en ansökan om start av klinisk fas I-studie och att ytterligare en
mindre preklinisk säkerhetsstudie sannolikt behöver genomföras. I så
fall ser Bolaget en förskjutning av den kliniska fas I-studien från
tredje kvartalet 2018, som tidigare kommunicerats, till slutet av
fjärde kvartalet 2018 och ca tre miljoner kronor i extra kostnader.

· Bolaget har erhållit besked om ett preliminärt godkännande för en
patentansökan som kan komma att skydda Bolagets produktionsprocess av
läkemedelskandidaten ANXV.

· En studie har nyligen publicerats som visar hjärtskyddande effekt
av Annexin 5 för behandling av hjärtinfarkt.

· Bolaget har under perioden genomfört en nyemission av units med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionslikviden
uppgick till cirka 52 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid
fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades kommer
Bolaget att tillföras ytterligare cirka 26 MSEK under Q1 2019.

· Den 1 juni utsågs Susan Suchdev till COO på Bolaget. Hon kommer
närmast från en motsvarande position på det noterade
läkemedelsbolaget Klaria. Susan kommer att tillträda den 1 september
2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com

(jamal.elmosleh@annexinpharma.com)

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmiss-bruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 augusti 2018 kl. 08.30.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande
bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika
hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken.
Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant
protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av
patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har
bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som
uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin
Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för
storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är
patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq
First North (kortnamn: ANNX). Redeye är bolagets Certified Adviser.
www.annexinpharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/delarsrapport-jan...
http://mb.cision.com/Main/15539/2595767/894106.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.