Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Annexin Pharmaceuticals AB: Grundare tecknar fullt ut i nyemission

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har meddelats att Annexins grundare
och uppfinnare, styrelseledamoten professor Johan Frostegård och
bolagets Chief Scientific och Medical Officer Dr. Anna Frostegård
avser att teckna sin andel fullt ut i den pågående nyemissionen.

Anna och Johan Frostegård äger sammanlagt 468 324 aktier via bolag i
Annexin Pharmaceuticals motsvarande 2,6 procent av kapitalet.
Företrädesemissionen omfattas sedan tidigare av teckningsförbindelser
på ca 50,6 procent från befintliga ägare, styrelse och ledning, medan
resterande delar täcks av garantiåtaganden.

Företrädesemissionen förväntas tillföra bolaget 61 MSEK före avdrag
för emissionskostnader. Sista dag för teckning är 21 februari 2020.

Annexin Pharmaceuticals utvecklar den biologiska läkemedelskandidaten
ANXV som är ett rekombinant humant protein och bygger på det
kroppsegna försvarsproteinet Annexin A5. ANXV är främst avsedd att
akut behandla patienter med ögon- samt hjärt- och kärlsjukdomar där
skador och inflammation i blodkärl spelar en avgörande roll.
Läkemedelskandidaten befinner sig i avancerad preklinisk fas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 - 575 50 37

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2020
kl. 12:00

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande
bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika
hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken.
Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant
protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av
patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en
omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på
grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin
Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för
storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm
och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX.
Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90,
email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för
akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador
och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och
reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas
ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera
patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora
folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli
First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den
första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det
finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/grundare-tecknar...
https://mb.cision.com/Main/15539/3035864/1194259.pdf

Författare Cision News