Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-16

Anoto Group AB: Anoto Group genomför en riktad nyemission om 20 000 000 stamaktier med en premium mot marknadspriset och ti...

Stockholm, 16 mars 2020 ? Styrelsen i Anoto Group AB (?Anoto? eller
?Bolaget?) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från extra bolagsstämma
den 13 januari 2020, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 20
000 000 stamaktier till en teckningskurs om USD 0,11 per aktie (motsvarande
cirka SEK 1,03 per aktie) (?Nyemissionen?). Teckningskursen motsvarar en
premie om cirka 15 procent mot stängningskurs den 13 mars 2020. Skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en
kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att utöka
aktieägarbasen med institutionella investerare, vilket anses viktigt mot
bakgrund av osäkerheten på marknaden och marknadsvolatiliteten med
anledning av coronaviruset.

Nyemissionen har tecknats av Soltworks Co Ltd (?Soltworks?), ett IKT-bolag
listat på KOSDAQ. Soltworks investerade i Anoto i november 2019 och i och
med denna ytterligare investering kommer Soltworks att äga cirka 19 procent
av det totala antalet aktier i Anoto, vilket gör Soltworks till Bolagets
största aktieägare.

?Vi är glada att se ytterligare en investering från en strategisk partner
som Soltworks, som därmed blir Anotos största aktieägare. Investeringen är
en tydlig bekräftelse från Soltworks avseende Anotos framtida utsikter?,
säger Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto.

Genom nyemissionen tillförs Anoto cirka MUSD 2,1 före emissionskostnader.
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 13 procent av
aktiekapitalet efter utspädning.

Anoto avser att använda emissionslikviden för att producera pennor för
lagerhållning i förberedelse för förväntad ökad efterfrågan av KAIT-pennor
samt för förestående lansering av nya pennmodeller för Livescribe som
kommer att kallas the Symphony och Andante. 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, please visit www.anoto.com

 eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 16 mars 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen
för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av
dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt
skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade
teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara.
Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor
runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som
genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från
det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT ? världens
första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE ? Anotos nya och förbättrade
lösning för enterprise forms, aDNA ? Anotos lösning för säker interaktiv
marknadsföring, och Dr. Watson ? Anotos lösning för biometrisk
autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms
Small Cap-lista under ANOT.

 

Bilaga

* PR_Rights_Issue_Final (Sv)

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.