Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Anoto Group AB: Kompletterande information till tidigare pressmeddelande avseende att Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc i...

Med anledning av Anoto Group AB (publ):s (?Anoto? eller ?Bolaget?)
pressmeddelande avseende att Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc ingått ett
prenumerationsavtal för sin utbildningslösning KAIT med Kyunghee University
i Soeul, Sydkorea, som publicerades den 1 juni 2020, ges följande
kompletterande information avseende ordervärde.

Ordervärdet för prenumerationsavtalet är mellan 28 000 och 50 000 USD, och
utgörs av licensintäkter och intäkter av försäljning av pennor. Det totala
ordervärdet kommer att avgöras av hur många pennor som Kyunghee University
kommer att köpa av Knowledge AI Inc.

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com

 eller email ir@anoto.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 1 juni 2020, kl. 15:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen
för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av
dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt
skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade
teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara.
Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor
runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som
genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från
det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT ? världens
första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE ? Anotos nya och förbättrade
lösning för enterprise forms, aDNA ? Anotos lösning för säker interaktiv
marknadsföring, och Dr. Watson ? Anotos lösning för biometrisk
autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms
Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga

* Kompletterande_PR_University_Sv

Författare Hugin Nyheter