Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-26

Anoto Group AB: Rapport januari - juni 2019

* Nettoomsättningen under perioden var 54 MSEK (60) och under kvartalet
uppgick den till 28 MSEK (32), en ökning med 7 % jämfört med Q1.  
*  Rörelseresultatet under perioden uppgick till -23 MSEK (2) och under
kvartalet till -14 MSEK (1).
* Rörelseresultatet uppgick till -23 MSEK (2), i första hand på grund
av en ökning i rörelsekostnader med 13 MSEK genom fortsatt utveckling
och kostnader i samband med nya produktlanseringar. Vår plan för 2019
inkluderar inrättandet av lämpliga nätverk för försäljning och
marknadsföring samt fortsatta investeringar i FoU för KAIT och
programvara för Livescribe.        
*  Bruttomarginalen under perioden uppgick till 52% (54%). Denna mindre
förändring berodde på en leverans-och lagerrelaterad engångskostnad.

KALENDER FÖR 2019     

Q3 rapport ? 22 november 2019

Q4 rapport - 25 februari 2020

Årsredovisning ? 31 mars 2020

Gå till https://www.anoto.com/investors/investors-calendar/

 för aktuell information. 

Denna delårsrapport har inte granskats av koncernens revisorer. 

För ytterligare information kontakta:
Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com

 eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 juli 2019, kl. 08.45
CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett offentligt hållet svenskt teknikföretag som är känt globalt
för innovation inom informationsrika mönster och det optiska erkännandet av
dessa mönster. Det är ledande inom digitala skriv- och ritlösningar, som
historiskt har använt sin proprietära teknik för att utveckla smartpens och
den relaterade mjukvaran. Dessa smartpensar berikar vardagen för miljontals
människor runt om i världen. Nu är Anoto en molnbaserad
mjukvarulösningsleverantör baserad på sin patenterade punktmönsterteknik
som ger en metod för att samla digitala stora data från analoga ingångar.
Anoto Cloud inkluderar Anotos fyra lösningar: KAIT ? världens första
AI-lösning för offline-utbildning; ACE ? Anotos nya och förbättrade
företagsformulärslösningar; aDNA ? Anotos säkra interaktiva
marknadsföringslösning; och Dr. Watson ? Anotos biometriska autentiserings-
och säkerhetslösning. Anoto handlas på Small Cap-listan över Nasdaq
Stockholm under ANOT.

Bilaga

* Anoto Quarterly Report for Q2 2019 report (Svenska)

Författare Hugin Nyheter