Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-29

Antal aktier och röster i Medicover

Antalet röster i Medicover AB (publ) ("Medicover (https://medicover-annualreport2021.creo.se/)") har ändrats genom omvandlingar av totalt 150 000 A-aktier till B-aktier genomförda i april efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 151935195 aktier i Medicover, varav 77399 276 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 77399 276 röster, 70951 275 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 7095127,5 röster och 3584644 är C-aktier, som tillsammans berättigar till 358464,4 röster. Det totala antalet röster i Medicover är 84852867,9.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april, kl. 10.00 CEST.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2021, så uppgick Medicovers omsättning till 1 377 MEUR och anställda till fler än 38 000. För mer information, besök www.medicover.com (http://www.medicover.com/sv)

Författare Cision