Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-30

Antal aktier och röster i Medicover

Antalet röster i Medicover AB (publ) ("Medicover (http://www.medicover.com/sv)") har ändrats genom omvandlingar av totalt 24400 A-aktier till B-aktier genomförda i november efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 151935195 aktier i Medicover, varav 77374 876 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 77374876 röster, 71578691 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 7157869,1 röster och 2981628 är C-aktier, som tillsammans berättigar till 298162,8 röster. Det totala antalet röster i Medicover är 84830907,9.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november, kl. 10.00 CET.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2021, så uppgick Medicovers omsättning till 1 377 MEUR och anställda till fler än 38 000. För mer information, besök www.medicover.com (http://www.medicover.com/sv)

Författare Cision