Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Apikal Fastighetspartner: Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport 2018-06-30

Resultat och ställning, kvartal 2 2018

Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 2 853
(839) tkr.

Rörelseresultatet under perioden uppgår till 2 853 (844) tkr.

Resultat och ställning, första halvåret 2018

Resultatet efter finansiella poster för årets första halvår uppgår
till 3 231 (1 597) tkr.

Rörelseresultatet för årets första halvår uppgår till 4 171 (2 080)
tkr.

Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut
till 959 700 (879 300) tkr.

Portföljen av marknadsnoterade obligtioner, kapital- och
vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut
till 1 049 197 (923 981) tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 4 395 (2 312) tkr.

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 2 2018

För att expandera utlåningsverksamheten ytterligare så emitterade
Apikal i juni en emission av vinstandelslån i Apex 10 om totalt 31
mkr. Likt Apex 8 och 9 så består kupongräntan av en rörlig del i form
av 3-månaders Stibor med golv noll samt en fast del som uppgår till
575 - 625 baspunkter.

Händelser efter kvartalets utgång

I juli efterföljande kvartalets slut har Apikal gjort en amortering i
Apex 4 då två låntagare valt att förtidsamortera sina lån. Detta
innebär en amortering om 70,79% av nominellt värde vilket motsvarar
ett amorteringsbelopp om 80 000 045 sek som betalades ut 13 juli 2018
i samband med kupongutbetalningen för Q2. Under sommaren har Apikal
även haft en tilläggsemission i Apex 10 öppen för kunder att teckna.
Emissionsdag för tilläggsemissionen är den 16:e augusti.

Kommande rapportdatum

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 publiceras den 21 november
2018.

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/apikal-fastighetspartner/r/apikal-fastighetspa...
http://mb.cision.com/Main/15158/2598046/895465.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.