Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-30

AppSpotr AB: Appspotr AB har utökat och omförhandlat konvertibla låneavtal med nya villkor

Appspotr AB säkrar ny lånefinansiering om totalt 4,3 MSEK genom att
omförhandla gamla konvertibla låneavtal om 2,8 MSEK samt säkrar ny
lånefinansiering om 1,5 MSEK med gamla och nya långivare.

Bakgrund
De låneavtal avseende lån om totalt 2,8 MSEK som Appspotr AB enligt
pressmeddelande från den 8 april 2019 ingått med Inwestbergh AB (1
MSEK), Sid Holding AB (0,4 MSEK), AB Daning Holding (0,2 MSEK),
Lennart Bergström (0,2 MSEK), Vertex Förvaltnings AB (0,2 MSEK),
Azent Mobile AB (0,4 MSEK), Jan Sjöblom (0,2 MSEK) och Gösta Clark
(0,2 MSEK) har omförhandlats enligt nya villkor nedan.

Det nya låneavtalet har utökats med 1,5 MSEK där 0,4 MSEK kommer från
befintliga långivarna Sid Holding AB (0,2 MSEK), Vertex Förvaltnings
AB (0,1 MSEK) och Jan Sjöblom (0,1 MSEK) samt 1,1 MSEK kommer från
nya långivarna Lissåker Consulting AB (0,28 MSEK), Fredrik Åhlander
(0,2 MSEK), Sven Wennhall (0,31 MSEK), Henrik Lindskoog (0,155 MSEK)
och Emil Simon (0,155 MSEK).

Det låneavtal avseende lån om 1,5 MSEK som Appspotr enligt Memorandum
från den 13 september 2019 ingått med Starbright Invest Fond AB har
återbetalats.

Nya lånevillkor
Appspotr har efter förhandlingar med långivarna träffat en
överenskommelse som innebär att det nya lånet löper med 12% ränta och
förfallodag är den 30 oktober 2022.

Långivaren äger rätt att när som helst begära teckning av aktier i en
riktad emission genom kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet
till en teckningskurs på 0,90 kronor förutsatt att bolagsstämman
godkänner en sådan emission eller att styrelsen har bemyndigande att
fatta ett sådant beslut. I det fall Appspotrs aktiekurs uppgår till
1,30 kronor under 10 dagars volymvägd genomsnittskurs har Appspotr
rätt att påkalla att kvittning av lånet ska ske i en riktad
nyemission där aktierna tecknas till en teckningskurs på 0,90 kronor.

Finansieringslösningen är framförhandlad med gamla och nya långivare
som är till nytta för bolaget. Styrelsen anser att den
framförhandlade finansieringslösningen sker på objektiva grunder och
anser att villkoren utifrån dagens börsklimat är marknadsmässiga.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för
utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android
och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som
säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till
slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen.
I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare
och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap
till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.
Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det
delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/appspotr-ab-har-utokat-och-omfo...
https://mb.cision.com/Main/15086/2950138/1133115.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.