Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

AppSpotr AB: Appspotrs styrelse och ledning tecknar units för cirka 2,7 MSEK i pågående företrädesemission

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") meddelar idag att delar av
styrelse och ledning tecknar 1 706 169 units i den pågående
företrädesemissionen av units bestående av aktier och
teckningsoptioner ("Företrädesemissionen"), vilken offentliggjordes
den 20 april 2020. Teckning sker med och utan företrädesrätt.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE,
USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS
ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE
ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I APPSPOTR. SE ÄVEN AVSNITTET
"VIKTIG INFORMATION" NEDAN I DOKUMENT.

Styrelse och ledning tecknar units enligt följande:

Peter Wendel, Styrelseordförande

Tecknar totalt 1 268 669 units privat och genom bolag motsvarande 2
029 874,40 SEK med och utan företrädesrätt.

Anders Lissåker, Styrelseledamot

Tecknar totalt 125 000 units privat och genom bolag motsvarande 200
000,00 SEK med företrädesrätt.

Carsten Sparr, VD Appsales

Tecknar totalt 312 500 units privat och genom bolag motsvarande 500
000,00 SEK med företrädesrätt.

Tidsplan för Företrädesemissionen

·
VD Patric Bottne presenterar på Laikas investerarafton: 12 maj 2020.

· Sista dag för handel med uniträtter: 14 maj 2020.
· Sista dag för teckning i Företrädesemissionen: 18 maj 2020.
· Indikativt datum för offentliggörande av utfall: 26 maj 2020.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Appspotr i
samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal
rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för
utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android
och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som
säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till
slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen.
I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare
och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap
till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.
Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/appspotrs-styrelse-och-ledning-...
https://mb.cision.com/Main/15086/3106995/1244194.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.