Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

AppSpotr AB: Delårsrapport

Räkenskapsåret 1 maj 2018 - 30 april 2019, andra kvartalet 1 augusti
2018 - 31 oktober 2018.

Väsentliga händelser för det andra kvartalet (aug-okt)

· Omsättningen blev 545 KSEK. Resultatet efter skatt blev -4 777
KSEK, motsvarande -0,22 SEK per aktie baserat på antalet aktier vid
periodens slut. Jämförelsesiffror saknas då koncernen är nybildad.
Appsales konsolideras från och med den 1 oktober.

· En nyemission genomfördes som tillförde bolaget 13,8 MSEK efter
kostnader samt återbetalning och kvittning av lån. 62,9% tecknades
med stöd av teckningsrätter, 19,0% tecknades utan stöd av
teckningsrätter medan garanterna stod för 16,4%.

· Appsales förvärvades och konsoliderades från den 1 oktober.
Appsales tillför bolaget strategiskt viktig säljkompetens, en liten
men mycket väl fungerande säljorganisation och färdiga appkoncept.

· Förvärvet av Appsales finansierades dels med aktier, dels med
medel från nyemissionen och dels med en förvärvskredit på 6 000 KSEK
från SEB.

· Lånen från Modelio Equity AB och Sonny Johansson förhandlades om.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· De sista delarna av nyemissionen registrerades, vilket påverkar
antalet aktier. Se sidorna 7 och 12 för mer information.

· Orderingången i november uppgick till 1,7 MSEK vilket var nytt
rekord för enskild månad. Lanseringen av den nya GDPR-anpassade
tjänsten för internkommunikation, Cyan, bidrog till den starka
efterfrågan.

· En ny organisation med uppdelning i två affärsområden - Systems
och Professional Services - infördes.

· En större rekryteringsrunda drogs igång för att skala upp
verksamheten. När den är slutförd, vilket beräknas bli i slutet av
första kvartalet 2019, kommer arbetsstyrkan vara ungefär fördubblad.

· Det meddelades att version 3.0 av plattformen kommer att
mjuklanseras i januari.

VD har ordet

Det har varit en händelserik höst för Appspotr. Vi har genomfört en
nyemission, förvärvat Appsales, knutit en viktig bankkontakt i SEB
som bidrog med en förvärvskredit och strukturerat om våra övriga lån.

Med Appsales har vi fått in både spännande produkter och appkoncept
som möter en stark efterfrågan på marknaden och en stor
säljkompetens, inte bara inom själva säljprocessen utan även kring
hur man bygger upp en framgångsrik säljorganisation.

Vi har nu en tydlig tillväxtplan med tydliga mål som vi vet hur vi ska
jobba mot för att nå. Den här planen började ta form under våren
efter att vi lanserat vår Utvecklarportal i stängd beta. Vi bjöd då
in utvalda utvecklare för att testa funktionaliteten och visade den
även för flera möjliga partners - en av dem var Appsales.

Carsten och hans team såg omedelbart vilken enorm skillnad en öppen
plattform skulle göra för deras affär och tillsammans började vi
skissa på hur vi skulle kunna jobba ihop. Det slutade med vi
förvärvade Appsales och deras färdiga appkoncept, bland annat det nya
Cyan som varit väldigt efterfrågat på marknaden.

Medan vi jobbade på att sy ihop nyemissionen och förvärvet, jobbade vi
vidare på plattformen med den feedback vi fått under den stängda
betan. Vi tog beslutet att bygga in Utvecklarportalen och dess nya
funktioner i CMS:et i en ny version av plattformen, version 3.0.

Det vi gör med de nya funktionerna är att ta bort begränsningar.
Dataset separerar till exempel data från vyerna i appen och gör det
möjligt att presentera data på nya sätt. Med cloud code och data
sources för vi in möjligheter i plattformen som tidigare bara var
möjligt med traditionell apputveckling. Det, vågar vi säga, gör 3.0
till det mest kraftfulla utvecklingsverktyget på marknaden.

För Appsales kommer det här innebära att alla flaskhalsar som de
tidigare har upplevt i sin försäljning, med apputvecklingsplattformar
som inte skjuter till resurser för att utveckla funktioner och så
vidare, är bortblåsta. De kan bara springa på marknaden och sälja,
vilket de gör väldigt, väldigt bra.

Efter många år i branschen har de även ett kontaktnät bland bolag som
liknar dem själva och som upplevt samma flaskhalsar. Det ger oss en
flygande start i arbetet med att bygga upp ett globalt nätverk av
återförsäljare.

Vi står med andra ord redo med två kompletterande delar: marknadens
mest kraftfulla apputvecklingsplattform och en marknadsorganisation
som till fullo kan nyttja potentialen i den.

Vi ska inte heller glömma bort våra projekt i Kina, där alla vår tre
partners tålmodigt har väntat på version 3.0. Appspotr Asia har nu
startat ett bolag i Shanghai som en förberedelse för att köra igång.
Att alla tre projekten har haft uthålligheten att vänta är
imponerande och det säger en del om vilken potential våra partners
ser.

Sedan förvärvet av Appsales slutfördes, har vi jobbat hårt med att få
den interna organisation som ska leverera allt det vi ser framför oss
på plats. Vi landade i en struktur med två affärsområden: Systems och
Professional Services. Systems kommer att ansvara för den
bakomliggande infrastrukturen, plattformen och Cyan, medan
Professional Services kommer att paketera och sälja lösningarna
direkt mot kund men även via återförsäljare.

Med den organisationen på plats håller vi nu på med en
rekryteringsrunda, där det är tänkt att personalstyrkan ska ungefär
fördubblas.

Samtidigt som vi internt rustar för kraftig tillväxt, förbättras hela
tiden de yttre förutsättningarna. Analysfirman Gartner ser en
explosiv tillväxt för vår typ av verktyg, RMAD (Rapid Mobile
Application Development), framför sig och bedömer att
marknadspenetrationen ökar från medellåga procenttal till 20 procent
under de kommande 12-24 månaderna.

Med marknadens mest kraftfulla plattform i ryggen tror vi att vi både
kommer att ta del av och driva på den utvecklingen.

Med hälsningar från Göteborg,

Patric Bottne

VD Appspotr AB

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att
bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept
med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler.
Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget
Appsales Sweden AB har sitt säte i Malmö. Det delägda dotterbolaget
Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/delarsrapport,c2705765
https://mb.cision.com/Main/15086/2705765/967300.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.