Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Aptahem: Aptahem delårsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -2 986 (-3 585) KSEK
· Resultat per aktie -0,06 (-0,08) SEK
· Likvida medel uppgick per 2020-03-31 till 21 572 (22 743) KSEK
· Soliditeten uppgick per 2020-03-31 till 89.89 (91,97)%

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Aptahems abstract inför ISICEM-konferensen publicerades av
Critical Care Magazine med titeln "A novel protein-binding RNA
aptamer, Apta-1 - a new therapeutic tool to combat sepsis"

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget meddelade att Suzanne Kilany anlitats som Clinical
Research Director

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Första kvartalet av 2020 har präglats av Covid-19-pandemin och dess
påverkan på människorna runt om i världen samt den globala ekonomin.
De flesta är fortfarande starkt påverkade av pandemin här hemma som i
vår omvärld. För Aptahems del innebär de utlysta restriktionerna att
vi inte kunnat delta fysiskt på internationella konferenser och att
medarbetarna arbetar hemifrån i större utsträckning, men alla våra
aktiviteter pågår i stort sett opåverkade.

Under våren skulle vi ha deltagit i partneringkonferensen BIO Europe
Spring i Paris och den vetenskapliga intensivvårds-konferensen ISICEM
i Bryssel. Covid-19-restriktionerna gjorde det tyvärr omöjligt för
oss att på plats presentera våra senaste rön om Apta-1, men det
abstract vi skickade in till konferensen publicerades av Critical
Care Magazine och finns att läsa på vår hemsida
(https://aptahem.com/wp-content/uploads/2020/03/200324_CCForum_Aptahem_ab...).

De diskussioner som var inplanerade för BIO Europe med representanter
för potentiella partners och licenstagare ägde rum via videomöten i
stället. Responsen från de möten vi hade är fortsatt positiv, och vi
håller dialogen levande med ett flertal parter.

Läkemedelskandidaten Apta-1 mot klinik

Under första kvartalet har vi fortsatt arbetat med delar av det
förberedelsearbete som krävs för att ta vår läkemedelskandidat Apta-1
närmare klinisk fas I. Vi diskuterar med ett flertal
kontraktsforskningsorganisationer samt kliniska grupper runt om i
världen för att på bästa sätt kunna planera för First in Human. Vi
har även kontrakterat en mycket erfaren Clinical Research Director,
Suzanne Kilany, för att leda och koordinera planerings- och
genomförandearbetet med fas I.

Stort vetenskapligt intresse

Vetenskapligt fokuserar vi fortsatt på aptamerer, sepsis och
infektionssjukdomar. Samarbetet med konsortiet vi ingår i och som
leds av Örebro universitet har nu börjat rulla. Vi planerar dessutom
nya studier tillsammans med Seattle Children's Research Institute.
Våra övertygande resultat som vi presenterat i olika sammanhang har
väckt uppmärksamhet i den vetenskapliga sfären och lett till ett
flertal diskussioner om potentiella samarbeten med olika akademiska
grupper. Vi ser också ett ökat intresse av vår multiverksamma
kandidat Apta-1 för potentiell användning i samband med
virus-orsakade kritiska tillstånd.

Framsteg i tillverkningsprocessen

Tillsammans med vår substanstillverkare LGC håller vi på att utveckla
tillverkningsprocessen för vår aptamer Apta-1. Vi diskuterar även
alternativa tillverkningsmetoder för framtida storskalig
tillverkning. Eftersom aptamerer fortfarande är en relativt ny typ av
molekyl så sonderar Aptahem frekvent tillverkarna av aptamerer för
att kunna ta del av de nya och ständigt förbättrade
tillverkningsmetoder som dyker upp. Kostnadseffektivitet i form av
olika resurser och tid är viktiga för att få genomslag i
läkemedelsindustrin.

Avslutningsvis ser vi med tillförsikt på fortsättningen av 2020 och de
resultat som vårt ihärdiga arbete med både bolaget och vår kandidat
Apta-1 kommer att leda till. Vi har ett starkt team med erfaren
expertis inom vetenskap och klinisk utveckling och vi har pågående
och potentiella samarbeten med världsledande forskare runt om i
världen. Det gör att vi ser mycket positivt på möjligheterna för att
lyckas ta Apta-1 vidare i utvecklingen mot att hjälpa patienter i
kritiska sjukdomstillstånd.

Malmö 14 maj 2020
Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter och årsstämma

2020-06-03 Årsstämma

2020-08-26 Delårsrapport andra kvartalet

2020-11-18 Delårsrapport tredje kvartalet

2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 14 maj 2020

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahem-delarsrapport-2020-01-01-ti...
https://mb.cision.com/Main/12121/3110921/1247624.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.