Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

Aptahem: Nyhetsbrev april 2020

VD kommentar

I dessa Corona-tider får man intrycket av att många aktiviteter
stannat upp i samhället. Jag vill med detta nyhetsbrev därför ge en
bild av hur vi på Aptahem fortsatt jobbar på i bra tempo. Givetvis
finns det en risk att den globala situationen på sikt kan påverka
delar av vår verksamhet genom till exempel våra underleverantörer,
men hittills har den faktiska påverkan varit begränsad.

Deltagande i konferenser

I slutet på mars skulle vi ha deltagit i intensivvårdskonferensen
ISICEM i Bryssel, men den blev, av förklarliga skäl, uppskjuten och
flyttats fram till september. Härom veckan publicerades dock vårt
abstract som vi skickat in till konferensen i Critical Care Magazine
vilket är en viktig milstolpe för oss eftersom vi nu lättare kan nå
ut till den medicinska expertisen och inleda diskussioner som kan ta
oss vidare. Abstractet kan läsas här
(https://aptahem.com/wp-content/uploads/2020/03/200324_CCForum_Aptahem_ab...).

Även den internationella hematologikonferensen ISTH i Milano har
blivit avlyst men kommer att hållas som en virtuell version. Aptahem
har skickat in ett abstract som just nu är under bedömning för det
nya virtuella formatet. Vi sammanställer för närvarande nya resultat
som vi sedan ser fram emot att få publicerat i vetenskapliga
tidskrifter.

Partnering-konferenserna vi planerat att delta i har ändrats till
virtuella mötesplatser, t ex BIO International. De konferenser som
planeras äga rum senare i år väntar vi besked om.

Vetenskapliga samarbeten

På grund av Corona-situationen har vårt samarbete med Örebro
universitet fått en något senare start än planerat pga av
omkastningar i deras undervisning. Vi är dock igång nu och vi ser
fram emot att löpande kunna rapportera hur studierna framskrider.

Vårt samarbete med Seattle fortgår, men även de påverkas av
Corona-krisen. I nuläget planerar vi en ny preklinisk studie
tillsammans med Seattle-gruppen för att bekräfta resultaten från
pilot-studien som utfördes förra året, men under rådande
omständigheter är deras lokaler nerstängda. Så snart de kan återgå
till normal verksamhet kommer vår studie att starta.

Många spännande diskussioner pågår

Vi har, som vi nyligen kommunicerat genom en artikel i BioStock, sett
en möjlighet att Apta-1 skulle kunna hjälpa patienter som hamnar i
kritiskt tillstånd vid virusinfektion, eftersom det kan visa sig vara
sepsis. För att undersöka om Apta-1 har dessa egenskaper, håller vi
för närvarande på att diskutera olika modeller och potentiella
samarbeten med forskargrupper runt om i världen. Om dessa
diskussioner leder till konkreta samarbeten är för tidigt att säga
men vår förhoppning är att vi ska kunna berätta mer inom en snar
framtid.

Vår multiverksamma kandidat skulle teoretiskt kunna minska risken för
organdysfunktion och multiorgansvikt - tillstånd som kan uppstå som
följd av en virusinfektion och som är typiska för sepsis eller
sepsis-liknande tillstånd.

Substanstillverkning

Jag får många frågor och kommentarer från aktieägare som undrar hur
det går med substanstillverkningen. Vår tillverkare LGC i USA arbetar
fortsatt på för fullt med att optimera tillverkningsprocessen mot
större kvantiteter för att erhålla en acceptabel CoG (Cost of Goods).
Det är viktigt att komma ner på en acceptabel kostnadsnivå, inte
minst med tanke på de betydligt större mängder som kommer att behövas
i kliniska studier samt att skapa starka argument mot potentiella
licenstagare. Eftersom vi arbetar med en relativt ny typ av
substanser - aptamerer - finns det fortfarande delar som kräver
utveckling. En uppskalning är inte linjär och behöver optimeras på
till exempel parameter-, maskin- och råvarusidan. Vi kan därför i
dagsläget inte säga när det kommer att finnas en kostnadseffektivt
fungerande tillverkningsprocess för en större mängd substans, men
detta är en högprioriterad fråga för oss som vi lägger stor vikt vid.

Dock kan vi genom vår samarbetspartner AxoLabs med deras utrustning
avsedd för forskningssammanhang tillverka hög-kvalitativ Apta-1 som
väl täcker våra FoU-behov både internt och med samarbetspartners.
AxoLabs ingår i samma koncern som LGC och LGC har utgått från AxoLabs
optimerade metod när de nu utvecklar den uppskalade metoden. Därmed
har vi ingen begränsning i de pågående och planerade kompletterande
prekliniska studier som vi löpande önskar bedriva.

Ny kompetens stärker teamet

Vi arbetar på för att få vår kandidat Apta-1 till kliniska studier,
och förbereder så mycket vi kan inför First-in-Human (fas I). För att
kunna ta oss dit så effektivt som möjligt har vi glädjen att välkomna
Suzanne Kilany i rollen som Clinical Research Director. Suzanne har
lång och gedigen erfarenhet av att leda, planera och genomföra
kliniska studier, både från stora bolag och från
kontraktsforskningsorganisationer (CRO). I grunden är Suzanne
onkologi-sjuksköterska, så hon har även lång erfarenhet av att arbeta
kliniskt.

En spännande tid i bolagets historiaTrots att vi i dessa tider arbetar
mer virtuellt är någonsin, och att en hel del fysiska möten ersätts
med telefon- och videokonferenser, känner vi oss optimistiska inför
framtiden och har en fortsatt stark tro på vår läkemedelskandidat
Apta-1. I och med att vi kan presentera våra unika resultat genom
publika patent, patentansökningar och vetenskapliga publikationer ser
vi även ett ökat intresse för både vetenskapliga samarbetsförslag och
potentiella kommersiella upplägg. Jag ser fram emot att hålla er
aktieägare uppdaterade på våra framsteg under våren och sommaren.

Ta hand om er och Glad Påsk!

Malmö den 9 april 2020

Mikael Lindstam

VD, Aptahem AB

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aptahem/r/nyhetsbrev-april-2020,c3084938
https://mb.cision.com/Main/12121/3084938/1227328.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.