Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

AQ GROUP: RÄKNAR MED SVAGARE RESULTAT 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Produktivitetsarbete och minskade
personalkostnader i kombination med lite bättre volymer jämfört med fjärde
kvartalet gav en bra effekt på AQ Groups resultat i första kvartalet och
motverkade den volymnedgång som setts hos många kunder, framgår av rapporten
för det första kvartalet.

"Fortfarande växer också flera kunder inom medicinteknik, livsmedelsindustri,
miljöteknik och infrastruktur på ett sätt som hjälper oss att hålla uppe
resultatet", skriver verkstadsbolaget AQ Groups vd Anders Carlsson i
kvartalsrapporten.

Corona-krisen påverkade första kvartalet med 25 miljoner kronor i lägre
nettoomsättning och 5 miljoner kronor i lägre rörelsevinst. De enheter som
påverkades i Europa under mars fortsatte att producera månaden ut så där har
påverkan ännu så länge varit begränsad, skriver bolaget. Rörelsemarginalen
efter finansnetto på 6,5 procent i kvartalet var 0,9 procentenheter lägre än
föregående år. Resultatet dämpades av att fabriker i Kina, USA och Canada
varit stängda på grund av covid-19 samt att bolaget hade kostnader för att
avsluta ett olönsamt kundprojekt under kvartalet.

I rapportens utsiktsavsnitt pekar vd på att det fortsatt finns fortsatt en
mycket stor osäkerhet i hur covid-19 pandemin kommer att påverka bolaget.

"Den största osäkerheten ligger i hur länge olika länder helt stänger sin
ekonomi och om fler länder väljer att ta till denna åtgärd. Den andra stora
osäkerheten ligger i när den europeiska fordonsindustrin lyckas med sin
återstart. Det kommer att bli ett svagare resultat i andra kvartalet men det
går inte i dag att säga hur mycket", skriver vd.

Han pekar på att AQ Groups målsättning är fortsatt att vara en långsiktigt
stabil, växande och lönsam koncern med en rörelsemarginal efter finansnetto
(EBT) på 8 procent och en stark finansiell position.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News