Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

AQ Group: Valberedningens förslag till styrelse i AQ Group AB

AQ Groups valberedning utgörs av representanter för de fyra
röstmässigt största aktieägarna den 1 september, 2018. Valberedningen
består av Per-Olof Andersson, Claes Mellgren, Björn Henriksson,
representerande Nordea Fonder, samt valberedningens ordförande Vegard
Søraunet, representerande ODIN Fonder. I enlighet med årsstämmans
beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och
arbete samt ta fram förslag till 2019 års årsstämma.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och styrelsens
ordförande har redogjort för hur arbetet bedrivits i styrelsen.
Valberedningen har även kompletterat styrelseutvärderingen med
intervjuer med styrelseledamöter. Valberedningen har inför årsstämman
2019 haft 3 protokollförda möten vid vilka samtliga ledamöter
deltagit och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail.

AQ Groups valberedning föreslår inför årsstämman 2019 omval av
styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Lars Wrebo, Ulf Gundemark,
Per-Olof Andersson, Annika Johansson-Rosengren och Claes Mellgren.
Valberedningen föreslår vidare att Patrik Nolåker omväljs till
styrelseordförande i AQ Group.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2019
kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman
publiceras.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är
noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart
och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga
bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära
samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2018 ca
6 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen,
Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada och USA.

År 2018 hade AQ en omsättning på ca 4,7 miljarder SEK, och sedan
koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje
kvartal.

www.aqg.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aq-group/r/valberedningens-forslag-till-styrel...
https://mb.cision.com/Main/11536/2746872/995613.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.